Chọn Nghệ sỹ...
Chọn Thể loại...
Nhập Chủ đề...
Nhập Phong cách...
Woodcut 
×
Nhập Từ khóa...
Nhập Tông màu...
Hình thức trưng bày...
Không gian trưng bày...
Mức giá...
Chế độ xem:
Đã bán
Woodcut / 2018 / C 55 × R 66.5
Đồng Nai
Đã bán
Woodcut / 2019 / C 60 × R 45
Thừa Thiên Huế
$348
Bản in
Kitchen Corner 3
Kitchen Corner 3
Woodcut / 2014 / C 26 × R 38
$152
Cho thuê
Late Autumn
Late Autumn
Woodcut / 2014 / C 38 × R 26
$152
Cho thuê
Đã bán
Woodcut / 2019 / C 55 × R 65
$348
Autumn in small town #1
Autumn in small town #1
Woodcut / 2014 / C 50 × R 30
$196
Cho thuê
Woodcut / 2007 / C 50 × R 67
Lạng Sơn
$209
Cho thuê
Back side
Back side
Woodcut / 2014 / C 26 × R 38
$152
Cho thuê
Kitchen Corner 1
Kitchen Corner 1
Woodcut / 2015 / C 60 × R 90
$783
Cho thuê
Woodcut / 2003 / C 50 × R 67
Lạng Sơn
$239
Cho thuê
Đã bán
Woodcut / 2014 / C 40 × R 110
Woodcut / 2019 / C 75 × R 55
$261
Cho thuê
Cold Winter
Cold Winter
Woodcut / 2014 / C 50 × R 30
$196
Cho thuê
Sunshine
Sunshine
Woodcut / 2014 / C 30 × R 50
$196
Cho thuê
Kitchen Cabinet
Kitchen Cabinet
Woodcut / 2014 / C 30 × R 40
$152
Cho thuê
Đã bán
Woodcut / 2019 / C 60 × R 42
Thừa Thiên Huế
$435
Bản in
Chicken's House
Chicken's House
Woodcut / 2014 / C 30 × R 50
$196
Cho thuê
Đã bán
Woodcut / 2019 / C 90 × R 60
$435
Grandparents' House
Grandparents' House
Woodcut / 2014 / C 30 × R 50
$196
Cho thuê
Woodcut / 2006 / C 50 × R 67
Lạng Sơn
$152
Cho thuê
Behind the window
Behind the window
Woodcut / 2014 / C 40 × R 30
$152
Cho thuê
Do Paper / 2015 / C 50 × R 60
$435
Cho thuê
Resting
Resting
Woodcut / 2014 / C 30 × R 50
$196
Cho thuê
Woodcut / 2019 / C 79 × R 59
$59
Bản in
Autumn Sunshine
Autumn Sunshine
Woodcut / 2014 / C 30 × R 50
$196
Cho thuê
Homeland landscape without people
Homeland landscape without people
Woodcut / 2014 / C 50 × R 30
$196
Cho thuê
Winter
Winter
Woodcut / 2014 / C 30 × R 40
$152
Cho thuê
Kitchen Corner
Kitchen Corner
Woodcut / 2015 / C 59 × R 90
$696
Cho thuê
Đã bán
Woodcut / 2019 / C 60 × R 42
Thừa Thiên Huế
Bản in
Woodcut / 2020 / C 60 × R 80
$130
Cho thuêBản in
Woodcut / 2019 / C 55 × R 75
$261
Cho thuê
Đã bán
Woodcut / 2019 / C 60 × R 42
Thừa Thiên Huế
$435
Bản in
Autumn in small town
Autumn in small town
Woodcut / 2014 / C 50 × R 40
$196
Cho thuê
Giới thiệu
Do Paper / 2013 / C 40 × R 70
Acrylic / 2018 / C 120 × R 160
$652
Do Paper / 1989 / C 30 × R 40
$217
Cho thuê
Đã bán
Woodcut / 2019 / C 35 × R 45
Thừa Thiên Huế
$261
Bản in