Artists...
Types...
Themes...
Styles...
Khắc gỗ 
×
Keywords...
Tones...
Forms...
Spaces...
Price...
View mode:
NGÀY DÀI
NGÀY DÀI
Acrylic / 2018 / C 120 × R 160
Nhà của gà
Nhà của gà
Khắc gỗ / 2014 / C 30 × R 50
Cho thuê
Gà Kim Hoàng
Gà Kim Hoàng
Gỗ / 2020 / C 57 × R 40
Gốc tre nhà
Gốc tre nhà
Giấy Dó / 1989 / C 30 × R 40
Cho thuê
Bếp Cũ
Bếp Cũ
Khắc gỗ / 2011 / C 40 × R 29.5
Cho thuêBản in
"Mơ" bản in 2/2
"Mơ" bản in 2/2
Khắc gỗ / 2019 / C 75 × R 55
Cho thuê
Cuộc họp của những con manơcanh
Cuộc họp của những con manơcanh
Khắc gỗ / 2016 / C 80 × R 120
Gia Lai
Bản in
Hoa lay ơn
Đã bán
Hoa lay ơn
Khắc gỗ / 2019 / C 60 × R 42
Thừa Thiên Huế
Bản in
 Thành phố sương mù
Thành phố sương mù
Khắc gỗ / 2020 / C 100 × R 70
Gia Lai
Bản in
Yên bình 2
Yên bình 2
Khắc gỗ / 2001 / C 48 × R 48
Mùa đại hồi (Bản in 8/10)
Mùa đại hồi (Bản in 8/10)
Khắc gỗ / 2007 / C 50 × R 67
Lạng Sơn
Cho thuê
Trâu sáo
Trâu sáo
Giấy Dó / 2015 / C 50 × R 60
Cho thuê
Hoa sứ
Đã bán
Hoa sứ
Khắc gỗ / 2019 / C 60 × R 45
Thừa Thiên Huế
Bản in
Mùa đông lạnh
Mùa đông lạnh
Khắc gỗ / 2014 / C 50 × R 30
Cho thuê
Mùa đông
Mùa đông
Khắc gỗ / 2014 / C 30 × R 40
Cho thuê
Góc Khuất
Góc Khuất
Giấy Dó / 2020 / C 80 × R 120
Trưa vắng (bản in 8/9)
Trưa vắng (bản in 8/9)
Khắc gỗ / 2006 / C 50 × R 67
Lạng Sơn
Cho thuê
Trò chuyện
Trò chuyện
Khắc gỗ / 2000 / C 58 × R 78
Nhà nội
Nhà nội
Khắc gỗ / 2014 / C 30 × R 50
Cho thuê
Chở che
Chở che
Khắc gỗ / 2000 / C 58 × R 78
Nắng thu
Nắng thu
Khắc gỗ / 2014 / C 30 × R 50
Cho thuê
Góc bếp 1
Góc bếp 1
Khắc gỗ / 2015 / C 60 × R 90
Cho thuê
Mặt sau
Mặt sau
Khắc gỗ / 2014 / C 26 × R 38
Cho thuê
Bóng xoang
Bóng xoang
Khắc gỗ / 2020 / C 70 × R 150
Gia Lai
Bản in
Hoa dã quỳ
Hoa dã quỳ
Khắc gỗ / 2020 / C 60 × R 80
Cho thuêBản in
Nắng mai
Đã bán
Nắng mai
Khắc gỗ / 2019 / C 60 × R 42
Thừa Thiên Huế
Bản in
Sau khung cửa
Sau khung cửa
Khắc gỗ / 2014 / C 40 × R 30
Cho thuê
"Nhớ mẹ" bản in 2/2
"Nhớ mẹ" bản in 2/2
Khắc gỗ / 2019 / C 55 × R 75
Cho thuê
Góc bếp 2
Góc bếp 2
Khắc gỗ / 2015 / C 59 × R 90
Cho thuê
Mục đồng 1
Mục đồng 1
Khắc gỗ / 2001 / C 48 × R 48
Ngày mai ra khơi
Đã bán
Ngày mai ra khơi
Khắc gỗ / 2014 / C 240 × R 120
Bản in
Đợi 2
Đợi 2
Khắc gỗ / 2013 / C 29 × R 20
Bản in
Góc bếp 3
Góc bếp 3
Khắc gỗ / 2014 / C 26 × R 38
Cho thuê
Cuối thu
Cuối thu
Khắc gỗ / 2014 / C 38 × R 26
Cho thuê
Thu phố huyện
Thu phố huyện
Khắc gỗ / 2014 / C 50 × R 40
Cho thuê
Hương tháng sáu
Đã bán
Hương tháng sáu
Khắc gỗ / 2019 / C 35 × R 45
Thừa Thiên Huế
Bản in
Nắng
Nắng
Khắc gỗ / 2014 / C 30 × R 50
Cho thuê
Bên song cửa
Bên song cửa
Khắc gỗ / 2019 / C 79 × R 59
Bản in
Tình yêu biển cả (Bản in 3/5)
Tình yêu biển cả (Bản in 3/5)
Khắc gỗ / 2003 / C 50 × R 67
Lạng Sơn
Cho thuê
Hoa ly và những trái táo
Đã bán
Hoa ly và những trái táo
Khắc gỗ / 2019 / C 60 × R 42
Thừa Thiên Huế
Bản in
Chiều Tây Nguyên
Chiều Tây Nguyên
Khắc gỗ / 2023 / C 70 × R 90
Bản in
Cuối hạ
Cuối hạ
Khắc gỗ / 2021 / C 70 × R 50
Bản in
Say thuốc lào
Say thuốc lào
Khắc gỗ / 2001 / C 48 × R 48
Thu phố huyện #1
Thu phố huyện #1
Khắc gỗ / 2014 / C 50 × R 30
Cho thuê
Đồng quê
Đồng quê
Giấy Dó / 2013 / C 40 × R 70