Artistic activities
Phạm Khắc Quang - cái tên tưởng lạ với công chúng, nhưng đã rất quen thuộc với giới nghệ sĩ chuyên làm đồ họa ở Việt Nam đã Đạt giải Nhì cuộc thi và triển lãm đồ họa Asean 2012 diễn ra tại Hà Nội