Tác phẩm ấn tượng

21 tác phẩm nghệ thuật được chọn bởi Indochine Art | Hội đồng nghệ thuật tại Indochine Art
Silk / 2019 / C 80 × R 80
Thái Nguyên
$1,522
Đã bán
lacquer on wood / 2019 / C 100 × R 80
Bình Dương
Đã bán
Oils on Canvas / 2009 / C 150 × R 200
Oil / 2018 / C 70 × R 90
$522
Đã bán
Lacquer / 2019 / C 90 × R 120
$10,435
Oil / 2017 / C 90 × R 80
$1,348
The village above the clouds
The village above the clouds
Acrylic / 2019 / C 90 × R 90
Thừa Thiên Huế
$957
Silence 2
Silence 2
Silk / 2016 / C 97 × R 67
$1,522
Cho thuêBản in
Đã bán
Lacquer / 2015 / C 120 × R 90
$2,826
Lacquer / 2016 / C 130 × R 85
$22,391
Đã bán
Lacquer / 2019 / C 90 × R 120
$3,913
Lacquer / 2016 / C 50 × R 70
$5,543
Oil / 2018 / C 80 × R 80
Water colors / 2019 / C 38 × R 56
Hà Nội
$652
Bản in
Acrylic / 2019 / C 68 × R 128
Lacquer / 2017 / C 80 × R 80
Nghệ An
$1,739
Đã bán
Acrylic / 2019 / C 80 × R 60
$870
Bản in
Giới thiệu
Lacquer / 2018 / C 70 × R 55
Silk / 2017 / C 80 × R 100
Thừa Thiên Huế
$2,391
Cho thuêBản in
Giới thiệu
Oil / 2019 / C 150 × R 100
Đã bán
Oil / 2017 / C 95 × R 160