Tác phẩm ấn tượng

10 tác phẩm nghệ thuật được chọn bởi Indochine Art | Hội đồng nghệ thuật tại Indochine Art
Phóng sinh
Giới thiệu
Phóng sinh
Sơn dầu / 2005 / C 110 × R 110
Thái Nguyên
Món quà mùa hè
Món quà mùa hè
Acrylic trên lụa / 2019 / C 87 × R 67
Thái Nguyên
$1,087
Nắng sau nhà
Nắng sau nhà
Acrylic / 2019 / C 87 × R 67
Thái Nguyên
$1,304
Cánh đồng hát
Cánh đồng hát
Acrylic trên lụa / 2018 / C 67 × R 97
Thái Nguyên
$870
Thu lặng lẽ
Thu lặng lẽ
Acrylic trên lụa / 2018 / C 70 × R 57
Thái Nguyên
$870
Khe thác sau bão
Đã bán
Khe thác sau bão
Acrylic / 2019 / C 120 × R 80
$696