Tác phẩm ấn tượng

22 tác phẩm nghệ thuật được chọn bởi Indochine Art | Hội đồng nghệ thuật tại Indochine Art
Sắc xuân
Sắc xuân
Lụa / 2019 / C 80 × R 80
Thái Nguyên
Góc phố 3
Góc phố 3
Sơn dầu / 2018 / C 70 × R 90
Những cuộc đời rạn vỡ
Những cuộc đời rạn vỡ
Acrylic / 2021 / C 66 × R 86
Cho thuêBản in
Làng quê trên những áng mây
Làng quê trên những áng mây
Acrylic / 2019 / C 90 × R 90
Thừa Thiên Huế
Khoảng lặng 2
Khoảng lặng 2
Lụa / 2016 / C 97 × R 67
Cho thuêBản in
Hoa sen 2
Đã bán
Hoa sen 2
Sơn mài / 2015 / C 120 × R 90
Chầu Lục 5
Chầu Lục 5
Sơn mài / 2016 / C 130 × R 85
Hoàng hôn
Hoàng hôn
Sơn mài / 2016 / C 50 × R 70
Hoa nắng
Hoa nắng
Sơn dầu / 2018 / C 80 × R 80
Tĩnh vật 3
Tĩnh vật 3
Màu nước / 2019 / C 38 × R 56
Hà Nội
Bản in
Ngày mới
Đã bán
Ngày mới
Sơn mài / 2017 / C 80 × R 80
Nghệ An
Hương ban mai
Hương ban mai
Sơn dầu / 2021 / C 60 × R 40
Em bé Hà Nội
Em bé Hà Nội
Sơn mài / 2018 / C 70 × R 55
Sen và cá 2 (Liên ngư)
Sen và cá 2 (Liên ngư)
Lụa / 2017 / C 80 × R 100
Thừa Thiên Huế
Cho thuêBản in
Hands
Hands
Sơn dầu / 2019 / C 150 × R 100
Đợi 1
Đã bán
Đợi 1
Sơn dầu / 2017 / C 95 × R 160