Chầu Lục 5

  • Tác phẩm được đăng ký bản quyền
  • Thanh toán đảm bảo
  • Đăng ký xem tác phẩm trực tiếp
  • Hotline: (+84) 98 5522 662
431
Lượt xem
0
Yêu thích

Giới thiệu tác giả

Năm sinh: 1971
Nơi sinh: Hà Nội
Trần Tuấn Long

Tác phẩm cùng tác giả

Đức Trần Triều
Đức Trần Triều
Sơn mài / 2016 / C 130 × R 85
$22,391
Cô Đôi Thượng Ngàn
Cô Đôi Thượng Ngàn
Sơn mài / 2004 / C 100 × R 100
$17,391
Chầu Lục 3
Chầu Lục 3
Sơn mài / 2008 / C 100 × R 100
$17,391
Chầu Lục 5
Chầu Lục 5
Sơn mài / 2016 / C 130 × R 85
$22,391

Tác phẩm cùng loại

Đức Trần Triều
Đức Trần Triều
Sơn mài / 2016 / C 130 × R 85
$22,391
Cô Đôi Thượng Ngàn
Cô Đôi Thượng Ngàn
Sơn mài / 2004 / C 100 × R 100
$17,391
Chầu Lục 3
Chầu Lục 3
Sơn mài / 2008 / C 100 × R 100
$17,391
Chầu Lục 5
Chầu Lục 5
Sơn mài / 2016 / C 130 × R 85
$22,391

Bình luận (0)

Đăng nhập để gửi bình luận.