Chọn Nghệ sỹ...
Chọn Thể loại...
Nhập Chủ đề...
Nhập Phong cách...
Nhập Chất liệu...
tranh sơn mài 
×
Nhập Tông màu...
Hình thức trưng bày...
Không gian trưng bày...
Mức giá...
Chế độ xem:
Đôi bạn
Đôi bạn
Sơn mài / 2014 / C 50 × R 60
Lotusform III
Lotusform III
Sơn mài / 2009 / C 120 × R 120
Tuổi thơ tôi II
Tuổi thơ tôi II
Sơn mài / 2019 / C 58 × R 98
Hoa biển
Hoa biển
Sơn mài / 2020 / C 90 × R 120
Mai vàng
Đã bán
Mai vàng
Sơn mài / 2020 / C 50 × R 50
Hoa phù dung 2
Hoa phù dung 2
Sơn mài / 2020 / C 120 × R 90
Hiu hắt
Hiu hắt
Sơn mài / 2017 / C 60 × R 100
Xưởng vẽ II
Xưởng vẽ II
Sơn mài / 2008 / C 120 × R 120
Thiếu nữ
Thiếu nữ
Sơn mài / 2015 / C 100 × R 75
Lotusform I
Lotusform I
Sơn mài / 2009 / C 120 × R 120
Nude 32.16
Nude 32.16
Sơn mài / 2016 / C 43 × R 50.5
Cổng làng
Cổng làng
Sơn mài / 2020 / C 60 × R 70
Nắng mai
Nắng mai
Sơn mài / 2019 / C 52 × R 42
Đêm
Đêm
Sơn mài / 2018 / C 60 × R 90
Bên đầm sen
Bên đầm sen
Sơn mài / 2020 / C 100 × R 75
Biển sáng
Biển sáng
Sơn mài / 2014 / C 60 × R 90
Hoa chuối
Hoa chuối
Sơn mài / 2002 / C 90 × R 70
Hoa tháng 4
Hoa tháng 4
Sơn mài / 2020 / C 80 × R 75
Hoa đêm 2
Hoa đêm 2
Sơn mài / 2017 / C 70 × R 110
Nắng chờ
Nắng chờ
Sơn mài / 2017 / C 110 × R 80
Nhà ven sông
Nhà ven sông
Sơn mài / 2020 / C 70 × R 60
Thuyền về
Đã bán
Thuyền về
Sơn mài / 2012 / C 50 × R 60
Bản in
Hương mùa hạ
Hương mùa hạ
Sơn mài / 2020 / C 120 × R 90
Hoa dâm bụt
Hoa dâm bụt
Sơn mài / 2020 / C 120 × R 90
Chớm thu
Chớm thu
Sơn mài / 2020 / C 110 × R 110
Búi tóc
Búi tóc
Sơn mài / 2018 / C 100 × R 75
Tết
Tết
Sơn mài / 2020 / C 40 × R 30
Biển thức
Biển thức
Sơn mài / 2017 / C 120 × R 180
Ngày hoa nở
Ngày hoa nở
Sơn mài / 2020 / C 90 × R 120
Galaxy I
Galaxy I
Sơn mài / 2003 / C 70 × R 90
Tuổi thơ tôi 3
Tuổi thơ tôi 3
Sơn mài / 2020 / C 58 × R 88
Lotusform II
Lotusform II
Sơn mài / 2009 / C 120 × R 120
Hoa trinh nữ
Hoa trinh nữ
Sơn mài / 2019 / C 120 × R 90
Xưởng vẽ III
Xưởng vẽ III
Sơn mài / 2008 / C 120 × R 120
Ngày bình yên
Ngày bình yên
Sơn mài / 2020 / C 80 × R 120
Biển chiều
Biển chiều
Sơn mài / 2020 / C 50 × R 60
Trong vườn 3
Trong vườn 3
Sơn mài / 2019 / C 120 × R 80