Chọn Nghệ sỹ...
Chọn Thể loại...
Nhập Chủ đề...
Nhập Phong cách...
Nhập Chất liệu...
tranh sơn mài 
×
Nhập Tông màu...
Hình thức trưng bày...
Không gian trưng bày...
Mức giá...
Chế độ xem:
Thoáng qua
Thoáng qua
Sơn mài / 2018 / C 50 × R 60
Múa rằm trung thu
Múa rằm trung thu
Sơn mài / 2015 / C 120 × R 90
$2,913
Sen trắng
Sen trắng
Sơn mài / 2018 / C 80 × R 80
$1,739
Dòng sông êm đềm
Dòng sông êm đềm
Sơn mài / 2019 / C 60 × R 120
Múa nhạc
Múa nhạc
Sơn mài / 2015 / C 120 × R 90
$2,913
Hoa đỏ
Hoa đỏ
Sơn mài / 2018 / C 55 × R 45
Thiên điều 2
Thiên điều 2
Sơn mài / 2018 / C 60 × R 30
Hoa layon 1
Hoa layon 1
Sơn mài / 2018 / C 60 × R 30
Góc Hạ Long
Góc Hạ Long
Sơn mài / 2019 / C 60 × R 120
Hoa đại
Hoa đại
Sơn mài / 2018 / C 50 × R 60
Thiên điểu 3
Thiên điểu 3
Sơn mài / 2018 / C 80 × R 80
Hoa lan vàng
Hoa lan vàng
Sơn mài / 2018 / C 80 × R 80
Hồ Gươm
Hồ Gươm
Sơn mài / 2015 / C 150 × R 72
$8,065
Quê nhà bạn
Quê nhà bạn
Sơn mài / 2019 / C 90 × R 120
$1,957
Một góc trời riêng
Một góc trời riêng
Sơn mài / 2018 / C 120 × R 120
$2,391
Dòng chảy
Dòng chảy
Sơn mài / 2016 / C 150 × R 72
$12,087
Đĩa hoa
Đĩa hoa
Sơn mài / 2018 / C 50 × R 60
Đi về đâu
Đi về đâu
Sơn mài / 2015 / C 120 × R 60
$7,043
Cầu Long Biên
Cầu Long Biên
Sơn mài / 2011 / C 150 × R 80
$15,117
Giờ trái đất
Giờ trái đất
Sơn mài / 2014 / C 150 × R 80
$7,065
Hoa layon 2
Hoa layon 2
Sơn mài / 2018 / C 60 × R 50
Mùa thu
Mùa thu
Sơn mài / 2011 / C 111 × R 56
$5,043
Lối xưa
Lối xưa
Sơn mài / 2010 / C 150 × R 80
$9,065
Xương rồng
Xương rồng
Sơn mài / 2018 / C 60 × R 50
Hoa nắng
Hoa nắng
Sơn mài / 2018 / C 50 × R 30
Hoa lan đỏ
Hoa lan đỏ
Sơn mài / 2018 / C 60 × R 40
Trừu tượng
Trừu tượng
Sơn mài / 2016 / C 242 × R 85
$40,304