Artists...
Types...
Themes...
Styles...
Materials...
tâm linh 
×
Tones...
Forms...
Spaces...
Price...
View mode:
Nguyện Cầu
Nguyện Cầu
Acrylic / 2018 / C 90 × R 90
Hải Dương
Luân hồi
Luân hồi
Sơn dầu / 2015 / C 130 × R 200
Văn Thù bồ tát
Văn Thù bồ tát
Acrylic / 2018 / C 100 × R 73
Cho thuêBản in
Cõi Mộng # 1
Cõi Mộng # 1
Sơn mài / 2016 / C 81 × R 81
Tuyên Quang
Hoan hỷ
Hoan hỷ
Sơn mài / 2021 / C 80 × R 120
Rồng Việt
Rồng Việt
Acrylic / 2019 / C 100 × R 150
Bồ đề tâm 3
Bồ đề tâm 3
Acrylic / 2021 / C 80 × R 60
Cõi Mộng #7
Cõi Mộng #7
Lụa / 2017 / C 81 × R 81
Tuyên Quang
Cho thuê
Ngựa
Ngựa
Sơn mài / 2016 / C 80 × R 80
Bản in
Sự chuyển sinh
Sự chuyển sinh
Acrylic / 2015 / C 130 × R 200
Tàn
Tàn
Sơn mài / 2016 / C 60 × R 100
Cho thuêBản in
Nhà thờ  #1
Nhà thờ #1
Acrylic / 1998 / C 100 × R 100
Cho thuê
Động
Động
Sơn mài / 2016 / C 60 × R 40
Cho thuêBản in
Bồ đề tâm 1
Bồ đề tâm 1
Acrylic / 2021 / C 100 × R 80
Cõi Mộng #6
Cõi Mộng #6
Lụa / 2017 / C 81 × R 81
Tuyên Quang
Cho thuê
Chầu Lục 5
Chầu Lục 5
Sơn mài / 2016 / C 130 × R 85
Phóng sinh
Phóng sinh
Sơn dầu / 2005 / C 110 × R 110
Thái Nguyên
Cõi nhân gian
Cõi nhân gian
Acrylic / 2018 / C 80 × R 120
Bản in
Hạ
Hạ
Sơn mài / 2016 / C 60 × R 40
Cho thuêBản in
Đức Trần Triều
Đức Trần Triều
Sơn mài / 2016 / C 130 × R 85
Thu
Thu
Sơn mài / 2016 / C 60 × R 40
Cho thuêBản in
Cõi thiền
Cõi thiền
Sơn mài / 2019 / C 60 × R 60
Cho thuêBản in
Chùa trăm gian
Chùa trăm gian
Sơn mài / 2017 / C 80 × R 100
Cho thuê
Lặng 1
Đã bán
Lặng 1
Sơn dầu trên Toan / 2018 / C 32 × R 34
Tuyên Quang
Bản in
Chầu Đệ Tứ 2
Chầu Đệ Tứ 2
Sơn mài / 2007 / C 100 × R 100
Đình làng
Đình làng
Tổng hợp / 2019 / C 100 × R 150
Cho thuê
Đông
Đông
Sơn mài / 2016 / C 60 × R 40
Cho thuêBản in
Truyền tâm
Truyền tâm
Sơn mài / 2016 / C 60 × R 120
Cho thuêBản in
Cõi Mộng #2
Đã bán
Cõi Mộng #2
Sơn mài / 2016 / C 81 × R 81
Tuyên Quang
Thiền
Thiền
In độc bản / 2015 / C 60 × R 40
Lạng Sơn
Cho thuê
Xuân
Xuân
Sơn mài / 2016 / C 60 × R 40
Cho thuêBản in
Nắng sân chùa
Nắng sân chùa
Sơn mài / 2018 / C 60 × R 90
Cho thuêBản in
Bồ đề tâm 4
Bồ đề tâm 4
Acrylic / 2021 / C 80 × R 60
Cõi Mộng #5
Đã bán
Cõi Mộng #5
Sơn mài / 2016 / C 81 × R 81
Tuyên Quang
Bồ đề tâm 2
Bồ đề tâm 2
Acrylic / 2021 / C 80 × R 100
Đất thiêng
Đất thiêng
Tổng hợp / 2020 / C 100 × R 130
Bản in
Sau cơn mưa 5
Đã bán
Sau cơn mưa 5
Acrylic / 2018 / C 180 × R 100
Chùa một cột
Chùa một cột
Sơn dầu trên Toan / 2019 / C 55 × R 60
Cho thuê
Chầu Lục 3
Chầu Lục 3
Sơn mài / 2008 / C 100 × R 100
Cõi Mộng #4
Đã bán
Cõi Mộng #4
Sơn mài / 2016 / C 81 × R 81
Tuyên Quang
Nét Việt
Nét Việt
Canvas / 2019 / C 40 × R 60
Bà Rịa - Vũng Tàu