Hoạt động gần đây
Nguyễn Đại Thắng
Nguyễn Đại Thắng đã đăng một tác phẩm mới.
17 ngày trước

Nguyễn Đại Thắng
Nguyễn Đại Thắng đã thích một tác phẩm.
một tháng trước

Morning mist

Morning mist

Nguyễn Đại Thắng
Nguyễn Đại Thắng đã thích một tác phẩm.
một tháng trước

Morning mist

Morning mist
Xem thêm
Hoạt động nghệ thuật
Tranh tôi được sưu tập bơi nhà sưu tập nước ngoài, Saatchi Art
Xem thêm