Hoạt động gần đây
Nguyễn Đại Thắng
Nguyễn Đại Thắng đã thích một tác phẩm.
một tháng trước

Nguyễn Đại Thắng
Nguyễn Đại Thắng đã đăng một tác phẩm mới.
3 tháng trước

Nguyễn Đại Thắng
Nguyễn Đại Thắng đã thích một tác phẩm.
3 tháng trước

Morning mist

Morning mist
Xem thêm
Hoạt động nghệ thuật
Tranh tôi được sưu tập bơi nhà sưu tập nước ngoài, Saatchi Art
Xem thêm