Nguyễn Đại Thắng

Gallery nghệ sỹ
SC2
SC2
Acrylic / 2023 / C 100 × R 80
Bản in
SC1
SC1
Acrylic / 2023 / C 80 × R 100
Bản in
Tàng thức
Tàng thức
Sơn dầu / 2022 / C 100 × R 80
Cho thuê
blue & blue
blue & blue
Sơn dầu / 2022 / C 120 × R 100
Cho thuêBản in
Motherly love
Motherly love
Sơn dầu / 2022 / C 100 × R 120
Cho thuêBản in
Earth wall
Earth wall
Sơn dầu / 2022 / C 120 × R 100
Cho thuêBản in
2020 - 2021
2020 - 2021
Sơn dầu / 2021 / C 70 × R 90
SUMMER DAY 2021
SUMMER DAY 2021
Sơn dầu trên Toan / 2021 / C 100 × R 80
Cho thuêBản in
Morning mist
Morning mist
Sơn dầu / 2020 / C 80 × R 100
Abthang 1
Abthang 1
Acrylic / 2021 / C 80 × R 100
no name 107
no name 107
Sơn dầu / 2020 / C 120 × R 120
NO NAME 226
NO NAME 226
Sơn dầu / 2020 / C 120 × R 120
Bản in
N.L.B
N.L.B
Sơn dầu trên Toan / 2020 / C 120 × R 120
ocean
ocean
Sơn dầu trên Toan / 2020 / C 120 × R 120
AT20200516
AT20200516
Acrylic / 2020 / C 120 × R 120
Khởi
Đã bán
Khởi
Acrylic / 2019 / C 100 × R 240