Hoạt động gần đây
Nguyễn Đại Thắng
Nguyễn Đại Thắng đã thích một tác phẩm.
16 ngày trước
Xem thêm
Artistic activities
Tranh phong cảnh . landscape
My Artwork
Tranh tôi được sưu tập bơi nhà sưu tập nước ngoài, Saatchi Art
Xem thêm