Artists...
Types...
Themes...
Styles...
Materials...
phong cảnh 
×
Tones...
Forms...
Spaces...
Price...
View mode:
Phố thị
Phố thị
Sơn dầu / 2021 / C 75 × R 95
Hà Nội
Ngày biển lặng
Ngày biển lặng
Sơn dầu / 2021 / C 100 × R 50
Thưởng quỳnh 2
Thưởng quỳnh 2
Acrylic / 2021 / C 60 × R 70
Đón xuân
Đón xuân
Acrylic / 2021 / C 46 × R 60
Sen cuối mùa 1
Sen cuối mùa 1
Acrylic / 2021 / C 80 × R 60
Ngắm trăng
Ngắm trăng
Sơn mài / 2021 / C 80 × R 100
Khoe sắc
Khoe sắc
Acrylic / 2021 / C 80 × R 100
Ngõ phố 2
Ngõ phố 2
Sơn dầu / 2021 / C 105 × R 105
Vườn yêu
Vườn yêu
Lụa / 2021 / C 90 × R 70
Hà Nội
Chốn bình yên
Chốn bình yên
Sơn dầu / 2021 / C 70 × R 120
Hải Dương
Sắc hạ 2
Sắc hạ 2
Acrylic / 2021 / C 120 × R 200
Mùa yêu VII
Mùa yêu VII
Lụa / 2021 / C 80 × R 110
Hà Nội
Sắc hạ
Sắc hạ
Acrylic / 2021 / C 80 × R 100
Tuổi thần tiên VI
Tuổi thần tiên VI
Lụa / 2020 / C 80 × R 80
Hà Nội
Hoa sen 4
Hoa sen 4
Sơn mài / 2019 / C 75 × R 110
Miền hoang
Miền hoang
Sơn dầu / 2020 / C 80 × R 80
Đón xuân
Đón xuân
Acrylic / 2020 / C 100 × R 120
Nàng hoa
Nàng hoa
Sơn mài / 2021 / C 50 × R 50
Mưa thu
Đã bán
Mưa thu
Sơn dầu / 2022 / C 80 × R 100
Hà Nội
Trên Vinh Lan Hạ
Trên Vinh Lan Hạ
Sơn dầu trên Toan / 2021 / C 80 × R 120
Hải Phòng
Bản in
Hoa sen 5
Đã bán
Hoa sen 5
Sơn mài / 2021 / C 100 × R 100
Di sản 1
Di sản 1
Sơn dầu / 2021 / C 80 × R 120
Nàng sen 10
Nàng sen 10
Lụa / 2021 / C 80 × R 60
Thừa Thiên Huế
Di sản 2
Di sản 2
Sơn dầu / 2021 / C 109 × R 109
Phong tỏa mùa thu
Phong tỏa mùa thu
Sơn dầu / 2021 / C 100 × R 80
Hà Nội
Mùa yêu VI
Mùa yêu VI
Lụa / 2021 / C 60 × R 100
Hà Nội
Tuổi thần tiên VII
Tuổi thần tiên VII
Lụa / 2019 / C 60 × R 60
Hà Nội
Nụ tầm xuân
Nụ tầm xuân
Lụa / 2019 / C 40 × R 55
Hà Nội
Chiều mưa trên phố
Chiều mưa trên phố
Sơn dầu / 2021 / C 80 × R 100
Hà Nội
Sen cuối mùa 2
Sen cuối mùa 2
Acrylic / 2021 / C 80 × R 60
Sắc màu thành phố
Sắc màu thành phố
Sơn dầu / 2021 / C 80 × R 100
Hà Nội
Hoa sen 2
Hoa sen 2
Sơn mài / 2021 / C 80 × R 120
Xưa và nay
Xưa và nay
Sơn dầu / 2021 / C 126 × R 126
Tuổi thần tiên
Tuổi thần tiên
Lụa / 2021 / C 40 × R 30
Hà Nội
Làng sen
Làng sen
Tổng hợp / 2021 / C 115 × R 115
Hương sen 1
Hương sen 1
Sơn mài / 2021 / C 50 × R 50
Sen 3
Sen 3
Sơn dầu / 2021 / C 80 × R 60
Tuổi thần tiền V
Tuổi thần tiền V
Lụa / 2021 / C 50 × R 70
Hà Nội
Mai Phương Nam
Mai Phương Nam
Sơn mài / 2021 / C 100 × R 80
Bình Dương
Mùa yêu V
Mùa yêu V
Lụa / 2021 / C 50 × R 120
Hà Nội
Dưới mặt nước #10
Dưới mặt nước #10
Sơn dầu / 2021 / C 70 × R 100
Hải Dương
Tuổi thần tiên IX
Tuổi thần tiên IX
Lụa / 2021 / C 50 × R 100
Hà Nội
Hoa chuối rừng 01
Hoa chuối rừng 01
Sơn mài / 2021 / C 100 × R 180
Chạy đi đâu
Chạy đi đâu
Acrylic / 2020 / C 100 × R 100