Chọn Nghệ sỹ...
Chọn Thể loại...
Nhập Chủ đề...
Nhập Phong cách...
Nhập Chất liệu...
tranh dọc 
×
Nhập Tông màu...
Hình thức trưng bày...
Không gian trưng bày...
Mức giá...
Chế độ xem:
Hương mùa hạ
Hương mùa hạ
Sơn mài / 2020 / C 120 × R 90
Lò vôi nắng 2
Lò vôi nắng 2
Acrylic / 2015 / C 120 × R 80
Em bé 65.15
Em bé 65.15
Sơn dầu / 2015 / C 88 × R 69
Nude
Nude
Sơn dầu / 2020 / C 58 × R 43
Nude 42.18
Nude 42.18
Giấy Dó / 2018 / C 80 × R 60
Nude 57.20
Đã bán
Nude 57.20
Sơn dầu / 2020 / C 90 × R 70
Chân dung 17.20
Chân dung 17.20
Sơn dầu / 2020 / C 52 × R 40
Nude 22.20
Nude 22.20
Sơn dầu / 2020 / C 100 × R 70
Chân dung 25.15
Chân dung 25.15
Sơn dầu / 2015 / C 108 × R 68
Hoa tháng 4
Hoa tháng 4
Sơn mài / 2020 / C 80 × R 75
Tuổi thơ tôi 1
Tuổi thơ tôi 1
Sơn mài / 2019 / C 120 × R 80
Trừu tượng 48.16
Trừu tượng 48.16
Acrylic / 2016 / C 96 × R 70
Nude 44.17
Nude 44.17
Sơn dầu / 2017 / C 70 × R 50
Trong vườn 3
Trong vườn 3
Sơn mài / 2019 / C 120 × R 80
Nude 56.20
Nude 56.20
Sơn dầu / 2020 / C 90 × R 70
Hoa phù dung 2
Hoa phù dung 2
Sơn mài / 2020 / C 120 × R 90
Chân dung 25.20
Chân dung 25.20
Sơn dầu / 2020 / C 130 × R 95
Phu nhân 17.15
Phu nhân 17.15
Màu nước / 2015 / C 55.5 × R 36.5
Em bé 71.15
Em bé 71.15
Acrylic / 2015 / C 108 × R 89
Nude 61.20
Nude 61.20
Sơn dầu / 2020 / C 90 × R 70
Em
Em
Sơn mài / 2020 / C 90 × R 70
Đường về
Đường về
Sơn mài / 2020 / C 80 × R 60
Chân dung 39.20
Chân dung 39.20
Sơn dầu / 2020 / C 130 × R 95
Trừu tượng 30.19
Trừu tượng 30.19
Acrylic / 2019 / C 200 × R 95
Chân dung 23.15
Chân dung 23.15
Than / 2015 / C 53 × R 40
Thu sang
Thu sang
Sơn mài / 2020 / C 120 × R 60
Sen 3
Sen 3
Sơn mài / 2020 / C 110 × R 75
Nude 12.16
Nude 12.16
Acrylic / 2016 / C 147 × R 100
Thuyền đánh cá 01
Thuyền đánh cá 01
Sơn dầu / 2018 / C 90 × R 50
Hà Nội
Ngõ vắng
Ngõ vắng
Sơn mài / 2020 / C 80 × R 60
Nude 37.20
Nude 37.20
Sơn dầu / 2020 / C 133 × R 67
Nude 54.20
Nude 54.20
Sơn dầu / 2020 / C 70 × R 50
Lò vôi
Lò vôi
Sơn mài / 2016 / C 120 × R 80
Nude 27.16
Nude 27.16
Sơn dầu / 2016 / C 55 × R 37
Trừu tượng 31.19
Trừu tượng 31.19
Acrylic / 2019 / C 200 × R 95
Hoa chuối
Hoa chuối
Sơn mài / 2002 / C 90 × R 70
Lộc xuân
Lộc xuân
Sơn mài / 2019 / C 52 × R 42
Chân dung 34.20
Chân dung 34.20
Sơn dầu / 2020 / C 60 × R 50
Tình Nam Bắc
Tình Nam Bắc
Acrylic / 2020 / C 80 × R 60
Tình biển cả
Tình biển cả
Bút dạ / 2010 / C 80 × R 70
Nắng chờ
Nắng chờ
Sơn mài / 2017 / C 110 × R 80
Sen nở muộn
Sen nở muộn
Sơn dầu / 2018 / C 90 × R 70