Hoạt động gần đây
Nguyễn Sỹ Khanh
Nguyễn Sỹ Khanh đã đăng một tác phẩm mới.
16 ngày trước

Chuyển mùa

Chuyển mùa
Xem thêm
Hoạt động nghệ thuật
TP: Ngày nắng
KT: 70 x 100cm
CL: Acrylic/toan
ST: 2020
Rất yêu bức này, nhẹ nhàng mát mẻ❤
TP: Biển xanh
KT: 80 x 120cm
CL: Acrylic/toan
ST: 2019
HS: Nguyễn Sỹ Khanh
+5
Khai mạc TL Bóng Di Sản của thành viên CLB MT Cổ Đô Tuan Dat cùng nhóm 33Art
Xem thêm