Hoạt động gần đây
Nguyễn Sỹ Khanh
Nguyễn Sỹ Khanh đã đăng một tác phẩm mới.
6 tháng trước

vươn lên

vươn lên

Nguyễn Sỹ Khanh
Nguyễn Sỹ Khanh đã đăng một tác phẩm mới.
6 tháng trước

tròn mini 4

tròn mini 4

Nguyễn Sỹ Khanh
Nguyễn Sỹ Khanh đã đăng một tác phẩm mới.
6 tháng trước

Tròn mini 3

Tròn mini 3
Xem thêm
Hoạt động nghệ thuật
+1
1. Nguồn năng lượng đỏ 80x120 - Acrylic
2. Sáng mùa thu - Acylic 70x100
3. Nhịp sống - Acrylic 60x80
4. Phố - Acrylic 90x120
5. Tiếng thu - Acrylic 100x220- ST2020
6. Tiếng thu - Acrylic 100x220- ST2020
+1
1. Nắng - Vàng lá, Acrylic - 70x100
2. Nắng tháng 5 - 80x110 Acrylic
3. Nắng phố cổ - Acrylic 70x100
4. Nắng phố - Acrylic 70x100
5. Nắng đại ngàn - Acrylic 70x100
6. Ngày nắng - dát vàng, Acrylic - 120x200
+1
1. Khi thành phố lên đèn - Acrylic 60x80
2. Mưa 80x150 - Acrylic
3. Một ngày mới - Acrylic 38x180
4. Mưa - Acrylic 80x120
5. Mua xuân - Acrylic 70x100
6. Mùa vàng - Acrylic 70x100 - ST2020
Xem thêm