Chọn Nghệ sỹ...
Chọn Thể loại...
Tâm linh 
×
Nhập Phong cách...
Nhập Chất liệu...
Nhập Từ khóa...
Nhập Tông màu...
Hình thức trưng bày...
Không gian trưng bày...
Mức giá...
Chế độ xem:
Phóng sinh
Giới thiệu
Phóng sinh
Sơn dầu / 2005 / C 110 × R 110
Thái Nguyên
Khoảnh Khắc  #2
Khoảnh Khắc #2
Sơn dầu / 2017 / C 40 × R 30
$2,913
Cho thuê
Nhà Thờ  #1
Nhà Thờ #1
Acrylic / 1998 / C 100 × R 100
$10,130
Cho thuê
Hoa sen nở
Hoa sen nở
Sơn mài / 2013 / C 84 × R 124
$5,565
Khoảnh  khắc  #7
Khoảnh khắc #7
Sơn dầu / 2017 / C 40 × R 30
$2,913
Cho thuê
Biển # 5
Biển # 5
Acrylic / 2017 / C 52 × R 76
$2,913
Cho thuê
Cầu nguyện
Cầu nguyện
Sơn mài / 2014 / C 104 × R 80
$4,609
Khoảnh khắc #6
Khoảnh khắc #6
Sơn dầu / 2017 / C 40 × R 30
$2,913
Cho thuê
Mùa đông
Mùa đông
Sơn dầu trên Toan / 2016 / C 110 × R 120
$2,826
Cho thuê
Miền Thiền No1
Miền Thiền No1
Acrylic / 2017 / C 110 × R 150
$3,000
Cho thuê
Ánh sáng tâm linh
Ánh sáng tâm linh
Sơn mài / 2014 / C 100 × R 120
$9,261
Chùa trăm gian
Chùa trăm gian
Sơn mài / 2017 / C 80 × R 100
$2,000
Cho thuê
Khoảnh Khắc  #5
Khoảnh Khắc #5
Sơn dầu / 2017 / C 40 × R 30
$2,913
Cho thuê
Khoảnh Khắc  #4
Khoảnh Khắc #4
Sơn dầu / 2017 / C 30 × R 40
$2,913
Cho thuê
Hạt giống từ bi tâm
Hạt giống từ bi tâm
Acrylic / 2019 / C 60 × R 60
Thừa Thiên Huế
$652
Cho thuêBản in
Trên dòng Yến Giang
Trên dòng Yến Giang
Vải/ Sợi / 2018 / C 60 × R 60
$261