Chọn Nghệ sỹ...
Chọn Thể loại...
Nhập Chủ đề...
Nhập Phong cách...
Giấy 
×
Nhập Từ khóa...
Nhập Tông màu...
Hình thức trưng bày...
Không gian trưng bày...
Mức giá...
Chế độ xem:
Giã gạo
Giã gạo
Màu nước / 2019 / C 40 × R 54
Những đóa mong manh
Những đóa mong manh
Màu nước / 2019 / C 54 × R 39
Hà Nội
Cho thuêBản in
Thuyền tình
Thuyền tình
Màu nước / 2020 / C 30 × R 40
Cho thuêBản in
Theo cánh hải âu
Theo cánh hải âu
Phấn màu / 2020 / C 42 × R 30
Cho thuêBản in
Nude đêm xuân
Đã bán
Nude đêm xuân
Acrylic / 2020 / C 28 × R 25
Bản in
Noel kỷ niệm
Noel kỷ niệm
Mực / 2020 / C 65 × R 42
Cho thuêBản in
Sen
Sen
Màu nước / 2019 / C 56 × R 56
Hà Nội
Cho thuêBản in
Dưới nắng
Dưới nắng
Màu nước / 2018 / C 56 × R 38
Hà Nội
Bản in
Hoa Thiên Điểu
Hoa Thiên Điểu
Giấy / 2019 / C 54 × R 39
Bản in
Sài Gòn thức giấc
Sài Gòn thức giấc
Giấy / 2019 / C 95 × R 180
Quê em 1
Quê em 1
Màu nước / 2017 / C 50 × R 70
Thái Nguyên
Hoa leo
Hoa leo
Màu nước / 2014 / C 38 × R 52
Thái Nguyên
PHỤNG ĐIỆP
PHỤNG ĐIỆP
Giấy / 2020 / C 45 × R 60
Hà Nội
Cho thuêBản in
Sự phản chiếu của linh hồn
Sự phản chiếu của linh hồn
Giấy / 2020 / C 41 × R 30
Cho thuêBản in
Hút Mật (bản in)
Hút Mật (bản in)
Giấy / 2019 / C 54 × R 39
Bản in
Nude đêm đông
Đã bán
Nude đêm đông
Acrylic / 2020 / C 28 × R 25
Bản in
Cá Koi ( in 50 bản)
Cá Koi ( in 50 bản)
Giấy / 2019 / C 54 × R 39
Bản in
Hoa hướng dương
Hoa hướng dương
Acrylic / 2017 / C 48 × R 56
Thái Nguyên
Sự phản chiếu của linh hồn. No3
Sự phản chiếu của linh hồn. No3
Mực / 2020 / C 42 × R 30
Cho thuêBản in
Bên Song Cửa
Bên Song Cửa
Khắc gỗ / 2019 / C 79 × R 59
Bản in
Chút nắng
Chút nắng
Acrylic / 2019 / C 42 × R 29.7
Hương mùa hè
Đã bán
Hương mùa hè
Màu nước / 2019 / C 76 × R 56
Hà Nội
Bản in
Cõi tư duy của phụ nữ
Cõi tư duy của phụ nữ
Màu nước / 2021 / C 40 × R 60
Cho thuêBản in
Bên Thềm
Bên Thềm
Giấy / 2019 / C 79 × R 59
Bản in
Divinity
Divinity
Bút chì / 2019 / C 15.4 × R 12
Hoa chuối
Hoa chuối
Màu nước / 2015 / C 50 × R 38
Thái Nguyên
Hoa đào
Hoa đào
Acrylic / 2016 / C 65 × R 45
Thái Nguyên
Sự kết tinh
Sự kết tinh
Acrylic / 2020 / C 42 × R 30
Cho thuêBản in
Bến bình yên
Bến bình yên
Màu nước / 2018 / C 56 × R 76
Hà Nội
Cho thuêBản in
Chậm - Chợ Hàn - Đà Nẵng
Chậm - Chợ Hàn - Đà Nẵng
Bút sắt trên giấy / 2021 / C 29 × R 42
Cho thuêBản in
Sen
Sen
Màu nước / 2015 / C 57 × R 45
Thái Nguyên