Chọn Nghệ sỹ...
Chọn Thể loại...
Nhập Chủ đề...
Nhập Phong cách...
Nhập Chất liệu...
con người 
×
Nhập Tông màu...
Hình thức trưng bày...
Không gian trưng bày...
Mức giá...
Chế độ xem:
Trăng khuya
Trăng khuya
Tổng hợp / 2020 / C 80 × R 80
Bản in
Bướm trắng
Bướm trắng
Lụa / 2021 / C 55 × R 40
Hà Nội
Vũ điệu của biển 3
Vũ điệu của biển 3
Acrylic / 2021 / C 70 × R 100
Bà Rịa - Vũng Tàu
Cho thuêBản in
Nhìn lại mình
Nhìn lại mình
Acrylic / 2021 / C 70 × R 60
Bà Rịa - Vũng Tàu
Cho thuêBản in
Giấu 4
Giấu 4
Acrylic / 2021 / C 80 × R 80
Bà Rịa - Vũng Tàu
Cho thuêBản in
Lặng 7
Lặng 7
Acrylic / 2020 / C 80 × R 60
Tuyên Quang
Những gã say
Những gã say
Acrylic / 2021 / C 70 × R 70
Bà Rịa - Vũng Tàu
Cho thuêBản in
Chim én
Chim én
Lụa / 2021 / C 80 × R 60
Hà Nội
Bảo là tình mẹ
Bảo là tình mẹ
Sơn dầu / 2021 / C 120 × R 100
Bình Dương
Phép màu
Phép màu
Acrylic / 2021 / C 60 × R 50
Bà Rịa - Vũng Tàu
Cho thuêBản in
Hoan hỷ
Hoan hỷ
Sơn mài / 2021 / C 80 × R 120
Bạn chim nhìn gì em
Bạn chim nhìn gì em
Lụa / 2021 / C 70 × R 70
Hà Nội
Người chiến thắng 2
Người chiến thắng 2
Acrylic / 2021 / C 60 × R 60
Bà Rịa - Vũng Tàu
Cho thuêBản in
Vũ điệu của biển 4
Vũ điệu của biển 4
Acrylic / 2021 / C 70 × R 210
Bà Rịa - Vũng Tàu
Cho thuêBản in
Mùa xuân
Mùa xuân
Lụa / 2021 / C 50 × R 120
Hà Nội
Giấu
Giấu
Acrylic / 2021 / C 80 × R 80
Bà Rịa - Vũng Tàu
Cho thuêBản in
Khoảng cách
Khoảng cách
Acrylic / 2021 / C 70 × R 100
Bà Rịa - Vũng Tàu
Cho thuêBản in
Đối thoại 2
Đối thoại 2
Acrylic / 2021 / C 50 × R 60
Bà Rịa - Vũng Tàu
Cho thuêBản in
Vũ điệu của biển 5
Vũ điệu của biển 5
Acrylic / 2021 / C 60 × R 180
Bà Rịa - Vũng Tàu
Cho thuêBản in
Giấu 2
Giấu 2
Acrylic / 2021 / C 80 × R 80
Bà Rịa - Vũng Tàu
Cho thuêBản in
Người đàn bà soi gương
Người đàn bà soi gương
Acrylic / 2021 / C 60 × R 50
Bà Rịa - Vũng Tàu
Cho thuêBản in
Mùa ưu tư
Mùa ưu tư
Lụa / 2021 / C 60 × R 80
Hà Nội
Hai chị em
Hai chị em
Sơn mài / 2021 / C 80 × R 60
Những người lính biển
Những người lính biển
Acrylic / 2021 / C 70 × R 210
Bà Rịa - Vũng Tàu
Cho thuêBản in
Vũ điệu của biển 6
Vũ điệu của biển 6
Acrylic / 2021 / C 45 × R 55
Bà Rịa - Vũng Tàu
Cho thuêBản in
Vô thường
Vô thường
Sơn dầu / 2020 / C 92 × R 73
Tuyên Quang
Tiếng vọng 13
Tiếng vọng 13
Acrylic / 2021 / C 50 × R 80
Bà Rịa - Vũng Tàu
Cho thuêBản in
Lặng 8
Lặng 8
Acrylic / 2020 / C 80 × R 60
Tuyên Quang
Chiếc rèm xanh
Chiếc rèm xanh
Giấy Dó / 2021 / C 60 × R 40
Bản in
Mùa xuân về
Mùa xuân về
Lụa / 2020 / C 80 × R 80
Hà Nội
Người và chó
Người và chó
Acrylic / 2021 / C 50 × R 50
Cho thuêBản in
Tiếng vọng 15
Tiếng vọng 15
Acrylic / 2021 / C 60 × R 80
Bà Rịa - Vũng Tàu
Cho thuêBản in
Người chiến thắng 3
Người chiến thắng 3
Acrylic / 2021 / C 70 × R 70
Bà Rịa - Vũng Tàu
Cho thuêBản in
Hướng đi
Hướng đi
Acrylic / 2021 / C 60 × R 90
Bà Rịa - Vũng Tàu
Cho thuêBản in
Tiếng vọng 14
Tiếng vọng 14
Acrylic / 2021 / C 60 × R 80
Bà Rịa - Vũng Tàu
Cho thuêBản in
Tiếng vọng 16
Tiếng vọng 16
Acrylic / 2021 / C 70 × R 210
Bà Rịa - Vũng Tàu
Cho thuêBản in
Những người công nhân dầu khí
Những người công nhân dầu khí
Acrylic / 2021 / C 70 × R 210
Bà Rịa - Vũng Tàu
Cho thuêBản in
Chiếc rèm hồng
Chiếc rèm hồng
Giấy Dó / 2021 / C 70 × R 40
Bản in
Đối thoại
Đối thoại
Acrylic / 2021 / C 50 × R 60
Bà Rịa - Vũng Tàu
Cho thuêBản in
Hai nữa cuộc đời
Hai nữa cuộc đời
Acrylic / 2021 / C 70 × R 70
Bà Rịa - Vũng Tàu
Cho thuêBản in
Trung thu
Trung thu
Sơn mài / 2015 / C 75 × R 100
Vũ điệu của biển
Vũ điệu của biển
Acrylic / 2021 / C 70 × R 70
Bà Rịa - Vũng Tàu
Cho thuêBản in
Giấu 3
Giấu 3
Acrylic / 2021 / C 60 × R 50
Bà Rịa - Vũng Tàu
Cho thuêBản in
Vũ điệu của biển 2
Vũ điệu của biển 2
Acrylic / 2021 / C 70 × R 100
Bà Rịa - Vũng Tàu
Cho thuêBản in