Hoạt động gần đây
nam
nam đã theo dõi Huỳnh Thảo
một tháng trước

Thang Dinh
Thang Dinh đã thích một tác phẩm.
8 tháng trước

Đêm trăng tây bắc

Đêm trăng tây bắc

Huỳnh Thảo
Huỳnh Thảo đã đăng một tác phẩm mới.
một năm trước

Đêm trăng tây bắc

Đêm trăng tây bắc
Xem thêm
Hoạt động nghệ thuật
https://www.facebook.com/590443757954635/posts/1037961609869512/
2019 triển lãm cá nhân Vùng Trời Mơ tại Bảo tàng Mỹ Thuật Tphcm
2018 triển lãm nhóm Sóng tại Bảo tàng Mỹ Thuật Tphcm
2018, 2017,2016 tham gia các hoạt động triển lãm khu vực của Hội Mỹ Thuật Việt Nam và Hội Mỹ Thuật Tphcm.
Xem thêm