Hoạt động gần đây
Huỳnh Thảo
Huỳnh Thảo đã đăng một tác phẩm mới.
một tháng trước

Lưới cá

Lưới cá

Huỳnh Thảo
Huỳnh Thảo đã đăng một tác phẩm mới.
một tháng trước

Trăng khuyết

Trăng khuyết

Huỳnh Thảo
Huỳnh Thảo đã đăng một tác phẩm mới.
2 tháng trước

Tóc xuân

Tóc xuân
Xem thêm
Hoạt động nghệ thuật
https://www.facebook.com/590443757954635/posts/1037961609869512/
2019 triển lãm cá nhân Vùng Trời Mơ tại Bảo tàng Mỹ Thuật Tphcm
2018 triển lãm nhóm Sóng tại Bảo tàng Mỹ Thuật Tphcm
2018, 2017,2016 tham gia các hoạt động triển lãm khu vực của Hội Mỹ Thuật Việt Nam và Hội Mỹ Thuật Tphcm.
Xem thêm