Hoạt động gần đây
Huỳnh Thảo
Huỳnh Thảo đã đăng một tác phẩm mới.
một tháng trước

Ấn tượng Hội An

Ấn tượng Hội An

Huỳnh Thảo
Huỳnh Thảo đã đăng một tác phẩm mới.
một tháng trước

Thêu váy

Thêu váy

Huỳnh Thảo
Huỳnh Thảo đã đăng một tác phẩm mới.
một tháng trước

Chải tóc dưới trăng

Chải tóc dưới trăng
Xem thêm
Hoạt động nghệ thuật
https://www.facebook.com/590443757954635/posts/1037961609869512/
2019 triển lãm cá nhân Vùng Trời Mơ tại Bảo tàng Mỹ Thuật Tphcm
2018 triển lãm nhóm Sóng tại Bảo tàng Mỹ Thuật Tphcm
2018, 2017,2016 tham gia các hoạt động triển lãm khu vực của Hội Mỹ Thuật Việt Nam và Hội Mỹ Thuật Tphcm.
Xem thêm