Hoạt động gần đây
Trần Đẳng
6 tháng trước

Nguyễn Ngọc Quân
một năm trước

Trịnh Quốc Chiến
Trịnh Quốc Chiến đã thích một tác phẩm.
2 năm trước

Xuân trên cao nguyên

Xuân trên cao nguyên
Xem thêm
Hoạt động nghệ thuật
+2
1. Sương sớm - Màu nước 76x76
2. Tĩnh vật - Màu nước 76x56
3. Xưởng đóng tàu - Màu nước 56x38
4. Sóng và đá - Màu nước 129x59
5. Tháng 2 - Màu nước 36x58
6. Vườn hoa cúc - Màu nước 56x38
7.Tháng 4 - Màu nước 56x38
+2
1. Minoshima, Fukuoka, Nhật Bản - Màu nước 56x38
2. Những hòn đá - Màu nước 56x38
3. Mường Hịch - Màu nước 56x38
4. Rocks - Màu nước 56x38
5. Mùa gặt - Màu nước 56x38
6. Mưu sinh - Màu nước 56x38
7. Mùa xuân đnag đến - Màu nước 76x56
+1
1. Đồng hoa - Màu nước 56x38
2. Đồng Văn - Màu nước 56x38
3. Hẻm nắng - Màu nước 56x38
4. Hái Đào - Màu nước 76x56
5. Đồng Hoa 1- Sơn dầu 100x90
6. Mầu dầu trâm
Xem thêm