• Artwork code: PXH-3
  • Acrylic / 2018
  • C 60 × R 80 × S 4 cm
Đã bán
  • Tác phẩm được đăng ký bản quyền
  • Thanh toán đảm bảo
  • Đăng ký xem tác phẩm trực tiếp
  • Hotline: (+84) 98 5522 662
70
Lượt xem
0
Yêu thích

Artist artwork

Artist information

Works by the same artist

Acrylic / 2019 / C 70 × R 80
$435
Cho thuê
Acrylic / 2019 / C 60 × R 50
$261
Cho thuê
Acrylic / 2019 / C 40 × R 27
$87
Cho thuêBản in
Acrylic / 2019 / C 57 × R 117
$522
Cho thuê

Works of the same type

Acrylic / 2019 / C 90 × R 120
Acrylic / 2019 / C 90 × R 120
Acrylic / 2019 / C 80 × R 140
Acrylic / 2019 / C 65 × R 105

Bình luận (0)

Đăng nhập để gửi bình luận.