• Acrylic / 2019
  • C 50 × R 60 × S 4 cm
Đã bán
  • Tác phẩm được đăng ký bản quyền
  • Thanh toán đảm bảo
  • Đăng ký xem tác phẩm trực tiếp
  • Hotline: (+84) 98 5522 662
238
Lượt xem
0
Yêu thích

Artist artwork

Thể loại: Painting
Chủ đề: Flowers
Phong cách: Fine Art
Chất liệu: Acrylic

Artist information

Works by the same artist

Acrylic / 2019 / C 70 × R 80
$435
Cho thuê
Acrylic / 2019 / C 60 × R 50
$261
Cho thuê
Acrylic / 2019 / C 40 × R 27
$87
Cho thuêBản in
Acrylic / 2019 / C 57 × R 117
$522
Cho thuê

Works of the same type

Oil / 2019 / C 68 × R 128
Acrylic / 2019 / C 60 × R 120
Acrylic / 2019 / C 68 × R 128
Acrylic / 2019 / C 68 × R 128

Bình luận (0)

Đăng nhập để gửi bình luận.