• Artwork code: DDK-12
  • Lacquer / 2015
  • C 120 × R 90 × S 2 cm
  • Tác phẩm được đăng ký bản quyền
  • Thanh toán đảm bảo
  • Đăng ký xem tác phẩm trực tiếp
  • Hotline: (+84) 98 5522 662
55
Lượt xem
0
Yêu thích

Artist information

Works by the same artist

Lacquer / 2015 / C 60 × R 60
$1,304
Lacquer / 2015 / C 120 × R 90
$2,913
Lacquer / 2015 / C 120 × R 90
$2,913
Lacquer / 2018 / C 80 × R 80
$1,739

Works of the same type

Lacquer / 2018 / C 60 × R 50
Lacquer / 2018 / C 60 × R 50
Lacquer / 2018 / C 80 × R 80
Lacquer / 2018 / C 80 × R 80

Bình luận (0)

Đăng nhập để gửi bình luận.