• Oil / 2019
  • C 90 × R 70 × S 3 cm
Đã bán
  • Tác phẩm được đăng ký bản quyền
  • Thanh toán đảm bảo
  • Đăng ký xem tác phẩm trực tiếp
  • Hotline: (+84) 98 5522 662
232
Lượt xem
0
Yêu thích

Artist artwork

Thể loại: Painting
Chủ đề: People
Phong cách: Realism
Chất liệu: Oil

Artist information

Works by the same artist

Oils on Canvas / 2019 / C 80 × R 80
$1,739
Bản in
Oils on Canvas / 2019 / C 70 × R 90
$1,522
Bản in
Oils on Canvas / 2019 / C 70 × R 90
$1,522
Bản in
Oils on Canvas / 2019 / C 70 × R 90
$1,522
Bản in

Works of the same type

Đã bán
Oil / 2017 / C 140 × R 340
Đã bán
Oil / 2015 / C 110 × R 200
Đã bán
Oil / 2015 / C 110 × R 80
Đã bán
Oil / 2015 / C 70 × R 90

Bình luận (0)

Đăng nhập để gửi bình luận.