• Artwork code: NND-5
  • Oil / 2019
  • C 40 × R 60 × S 3 cm
Đã bán
  • Tác phẩm được đăng ký bản quyền
  • Thanh toán đảm bảo
  • Đăng ký xem tác phẩm trực tiếp
  • Hotline: (+84) 98 5522 662
67
Lượt xem
0
Yêu thích

Artist artwork

Thể loại: Painting
Chủ đề: People
Phong cách: Realism
Chất liệu: Oil

Artist information

Works by the same artist

Oils on Canvas / 2019 / C 80 × R 80
$1,739
Bản in
Oils on Canvas / 2019 / C 70 × R 90
$1,522
Bản in
Oils on Canvas / 2019 / C 70 × R 90
$1,522
Bản in
Oils on Canvas / 2019 / C 70 × R 90
$1,522
Bản in

Works of the same type

Oil / 2019 / C 60 × R 60
$1,304
Bản in
Đã bán
Oil / 2019 / C 80 × R 80
$1,304
Bản in
Oil / 2019 / C 60 × R 40
$1,087
Bản in
Oil / 2019 / C 70 × R 90
$2,174
Bản in

Bình luận (0)

Đăng nhập để gửi bình luận.