• Lacquer / 2020
  • C 25 × R 30 × S 2 cm
  • Tác phẩm được đăng ký bản quyền
  • Thanh toán đảm bảo
  • Đăng ký xem tác phẩm trực tiếp
  • Hotline: (+84) 98 5522 662
339
Lượt xem
0
Yêu thích

Artist artwork

Artist information

Works by the same artist

Lacquer / 2021 / C 90 × R 150
Cho thuêBản in
Lacquer / 2021 / C 60 × R 122
Cho thuêBản in
Lacquer / 2021 / C 90 × R 60
Cho thuêBản in
Lacquer / 2021 / C 100 × R 50
Cho thuêBản in

Works of the same type

Lacquer / 2021 / C 60 × R 60
Cho thuê
Lacquer / 2020 / C 25 × R 30
Cho thuêBản in
Lacquer / 2020 / C 25 × R 30
Cho thuêBản in
Lacquer / 2020 / C 25 × R 30
Cho thuêBản in

Bình luận (0)

Đăng nhập để gửi bình luận.