Hà Nội
  • Lacquer / 2018
  • C 50 × R 50 × S 2 cm
Đã bán
  • Tác phẩm được đăng ký bản quyền
  • Thanh toán đảm bảo
  • Đăng ký xem tác phẩm trực tiếp
  • Hotline: (+84) 98 5522 662
611
Lượt xem
0
Yêu thích

Artist artwork

Thể loại: Painting
Chủ đề: People
Phong cách: Fine Art
Chất liệu: Lacquer

Artist information

Works by the same artist

Canvas / 2020 / C 90 × R 160
Hà Nội
$1,087
Bản in
Lacquer / 2019 / C 60 × R 60
Hà Nội
$435
Cho thuêBản in
Đã bán
Lacquer / 2019 / C 50 × R 50
Hà Nội
$522
Đã bán
Lacquer / 2019 / C 90 × R 160
Hà Nội
$3,043

Works of the same type

Giới thiệu
Lacquer / 2020 / C 80 × R 120
Đã bán
Lacquer / 2013 / C 60 × R 90
Lacquer / 2015 / C 80 × R 80
$3,378
Giới thiệu
Lacquer / 2016 / C 80 × R 120

Bình luận (0)

Đăng nhập để gửi bình luận.