• Artwork code: NTHH-7
  • Acrylic / 2019
  • C 70 × R 50 × S 0.2 cm
Đã bán
  • Tác phẩm được đăng ký bản quyền
  • Thanh toán đảm bảo
  • Đăng ký xem tác phẩm trực tiếp
  • Hotline: (+84) 98 5522 662
145
Lượt xem
0
Yêu thích

Artist information

Works by the same artist

Acrylic / 2017 / C 60 × R 60
Acrylic / 2016 / C 60 × R 40
Acrylic / 2017 / C 90 × R 70
Acrylic / 2017 / C 60 × R 40

Works of the same type

Acrylic / 2019 / C 80 × R 60
Thái Nguyên
$304
Cho thuê
Acrylic / 2019 / C 100 × R 130
$2,326
Cho thuê
Acrylic / 2019 / C 70 × R 50
Hà Nội
$217
Cho thuê
Acrylic / 2019 / C 80 × R 60
$522
Cho thuê

Bình luận (0)

Đăng nhập để gửi bình luận.