Thừa Thiên Huế
  • Silk / 2018
  • C 43 × R 80 × S 1 cm
Đã bán
  • Tác phẩm được đăng ký bản quyền
  • Thanh toán đảm bảo
  • Đăng ký xem tác phẩm trực tiếp
  • Hotline: (+84) 98 5522 662
239
Lượt xem
2
Yêu thích

Artist artwork

Thể loại: Painting
Chủ đề: LandscapeFish
Phong cách: Real
Chất liệu: Silk

Artist information

Works by the same artist

Silk / 2019 / C 43 × R 43
Thừa Thiên Huế
$870
Cho thuêBản in
Đã bán
Silk / 2018 / C 43 × R 43
Thừa Thiên Huế
Đã bán
Silk / 2018 / C 80 × R 80
Thừa Thiên Huế
Đã bán
Silk / 2017 / C 43 × R 43
Thừa Thiên Huế

Works of the same type

Đã bán
Silk / 2018 / C 42 × R 80
Thừa Thiên Huế
Đã bán
Silk / 2019 / C 55 × R 110
Thừa Thiên Huế
Đã bán
Silk / 2017 / C 80 × R 80
Thừa Thiên Huế
Đã bán
Silk / 2018 / C 43 × R 80
Thừa Thiên Huế

Bình luận (0)

Đăng nhập để gửi bình luận.