• Acrylic / 2020
  • C 42 × R 32 × S 0.1 cm
  • Tác phẩm được đăng ký bản quyền
  • Thanh toán đảm bảo
  • Đăng ký xem tác phẩm trực tiếp
  • Hotline: (+84) 98 5522 662
311
Lượt xem
0
Yêu thích

Artist artwork

Artist information

Works by the same artist

Acrylic / 2020 / C 80 × R 60
Acrylic / 2020 / C 62 × R 42
Acrylic / 2020 / C 40 × R 30
Acrylic / 2020 / C 42 × R 32
Cho thuê

Works of the same type

Acrylic / 2021 / C 50 × R 50
Acrylic / 2021 / C 80 × R 80
Acrylic / 2021 / C 60 × R 40
Acrylic / 2021 / C 60 × R 40

Bình luận (0)

Đăng nhập để gửi bình luận.