Hoạt động gần đây
Lâm Sơn Thân
Lâm Sơn Thân đã đăng một tác phẩm mới.
2 tháng trước

NhiệmMàu

NhiệmMàu

Lâm Sơn Thân
Lâm Sơn Thân đã đăng một tác phẩm mới.
4 tháng trước

suy ngẫm 10

suy ngẫm 10

Lâm Sơn Thân
Lâm Sơn Thân đã đăng một tác phẩm mới.
4 tháng trước

suy ngẫm 9

suy ngẫm 9
Xem thêm
Hoạt động nghệ thuật
video art về các tác phẩm trong triển lãm nhiệm màu
+5
các tác phẩm tiếp nối chuỗi Think, ấp và an yên trong hỗn loạn cũng được góp mặt trong triển lãm cá nhân lần 2 với tên " Nhiệm Màu" của họa sĩ Lâm Sơn Thân.
đây là chuỗi trưng bày tượng gốm sắp đặt trong triển lãm "nhiệm màu". chuỗi tượng gốm " Ấp" được kết hợp từ gốm nung tráng men, sau khi nung xong được tiếp tục sáng tác trên bề mặt gốm với chất liệu sơn dầu chuyên nghiệp. Cả phần bục bệ trưng bày cũng được tạo hình và sáng tác để tạo thêm sự kết nối với chuỗi tác phẩm.
Xem thêm