Hưng Yên
  • Acrylic / 2023
  • C 60 × R 100 × S 2 cm
  • Tác phẩm được đăng ký bản quyền
  • Thanh toán đảm bảo
  • Đăng ký xem tác phẩm trực tiếp
  • Hotline: (+84) 98 5522 662
406
Lượt xem
0
Yêu thích

Artist artwork

Thể loại: Painting
Chủ đề: Flowers
Phong cách: contemporary
Chất liệu: Acrylic

Artist information

Works by the same artist

Acrylic / 2024 / C 50 × R 70
Hưng Yên
Acrylic / 2023 / C 50 × R 78
Hưng Yên
Acrylic / 2023 / C 60 × R 80
Hưng Yên
Acrylic / 2023 / C 60 × R 80
Hưng Yên

Works of the same type

Acrylic / 2023 / C 50 × R 70
Hưng Yên
Acrylic / 2023 / C 60 × R 100
Hưng Yên
Golden Lotus
Đã bán
Golden Lotus
Acrylic / 2023 / C 81 × R 162
Bản in
Spring Rain
Spring Rain
Acrylic / 2023 / C 80 × R 80
Bản in

Bình luận (0)

Đăng nhập để gửi bình luận.