Đã bán
  • Tác phẩm được đăng ký bản quyền
  • Thanh toán đảm bảo
  • Đăng ký xem tác phẩm trực tiếp
  • Hotline: (+84) 98 5522 662
508
Lượt xem
0
Yêu thích

Artist artwork

Thể loại:
Chủ đề: Light
Phong cách: Minimalism
Chất liệu: lacquer on wood

Artist information

Works by the same artist

Oils on Canvas / 2023 / C 160 × R 80
Oils on Canvas / 2023 / C 120 × R 200
Đã bán
Oils on Canvas / 2023 / C 68 × R 132
lacquer on wood / 2023 / C 80 × R 120

Works of the same type

Lacquer / 2024 / C 105 × R 80
Hà Nội
Bản in
Đã bán
lacquer on wood / 2024 / C 80 × R 120
Cao Bằng
lacquer on wood / 2023 / C 120 × R 80
Cao Bằng
Đã bán
lacquer on wood / 2023 / C 70 × R 50

Bình luận (0)

Đăng nhập để gửi bình luận.