Trần Đình Ân

Gallery nghệ sỹ
Khối Vuông
Khối Vuông
Acrylic / 2024 / C 100 × R 160
Bà Rịa - Vũng Tàu
Cho thuêBản in
CÁI ĐẦU CỦA KIẾN TRÚC SƯ
Đã bán
CÁI ĐẦU CỦA KIẾN TRÚC SƯ
Acrylic / 2023 / C 70 × R 90
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bản in
KHUẤT DẦN
Đã bán
KHUẤT DẦN
Acrylic / 2023 / C 60 × R 80
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bản in
VÒNG ĐỜI
Đã bán
VÒNG ĐỜI
Acrylic / 2023 / C 60 × R 80
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bản in
TÔI LÀ AI
Đã bán
TÔI LÀ AI
Acrylic / 2023 / C 70 × R 90
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bản in
RA ĐỒNG
Đã bán
RA ĐỒNG
Acrylic / 2023 / C 80 × R 100
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bản in
HAI HƯỚNG ĐI
Đã bán
HAI HƯỚNG ĐI
Acrylic / 2023 / C 70 × R 90
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bản in
XONG BUỔI CÀY
Đã bán
XONG BUỔI CÀY
Acrylic / 2023 / C 70 × R 90
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bản in
ẤM NƯỚC
Đã bán
ẤM NƯỚC
Acrylic / 2023 / C 60 × R 50
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bản in
TRÀ VÀ HOA
Đã bán
TRÀ VÀ HOA
Acrylic / 2023 / C 60 × R 50
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bản in
TRÀ VÀ CHÍCH CHÒE
Đã bán
TRÀ VÀ CHÍCH CHÒE
Acrylic / 2023 / C 60 × R 50
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bản in
RƯỢU VÀ CÁ
Đã bán
RƯỢU VÀ CÁ
Acrylic / 2023 / C 60 × R 80
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bản in
MEN ĐẮNG
Đã bán
MEN ĐẮNG
Acrylic / 2023 / C 80 × R 100
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bản in
TRÂU VÀ NGƯỜI
TRÂU VÀ NGƯỜI
Acrylic / 2023 / C 60 × R 80
Bà Rịa - Vũng Tàu
Cho thuêBản in
BỜ VAI
BỜ VAI
Acrylic / 2023 / C 60 × R 80
Bà Rịa - Vũng Tàu
Cho thuêBản in
BUÔNG
Đã bán
BUÔNG
Acrylic / 2023 / C 60 × R 50
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bản in
HÃY GIỮ LẤY MÀU XANH
HÃY GIỮ LẤY MÀU XANH
Acrylic / 2023 / C 60 × R 60
Bà Rịa - Vũng Tàu
Cho thuêBản in
RƯỢU VÀ CÁ
Đã bán
RƯỢU VÀ CÁ
Acrylic / 2023 / C 60 × R 50
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bản in
SỢI TƠ HỒNG
SỢI TƠ HỒNG
Acrylic / 2023 / C 60 × R 80
Bà Rịa - Vũng Tàu
Cho thuêBản in
CHUNG TÌNH
Đã bán
CHUNG TÌNH
Acrylic / 2023 / C 60 × R 60
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bản in
HÒN ĐÁ NỔI
Đã bán
HÒN ĐÁ NỔI
Acrylic / 2023 / C 80 × R 80
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bản in
ĐỪNG NÓI VỀ QUÁ KHỨ
Đã bán
ĐỪNG NÓI VỀ QUÁ KHỨ
Acrylic / 2023 / C 70 × R 100
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bản in
TRONG CƠN MÊ
TRONG CƠN MÊ
Acrylic / 2023 / C 60 × R 60
Bà Rịa - Vũng Tàu
Cho thuêBản in
MEN TÌNH
Đã bán
MEN TÌNH
Acrylic / 2023 / C 70 × R 100
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bản in
NGƯỢC THỜI GIAN
Đã bán
NGƯỢC THỜI GIAN
Acrylic / 2023 / C 60 × R 50
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bản in
IM LẶNG
IM LẶNG
Acrylic / 2023 / C 60 × R 50
Bà Rịa - Vũng Tàu
Cho thuêBản in
NHỮNG MẢNH VÁ
NHỮNG MẢNH VÁ
Acrylic / 2023 / C 60 × R 50
Bà Rịa - Vũng Tàu
Cho thuêBản in
CHIẾC GƯƠNG TRÒN
CHIẾC GƯƠNG TRÒN
Acrylic / 2023 / C 60 × R 50
Bà Rịa - Vũng Tàu
Cho thuêBản in
NỖI NHỚ
Đã bán
NỖI NHỚ
Acrylic / 2023 / C 60 × R 80
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bản in
NẶNG
NẶNG
Tổng hợp / 2023 / C 60 × R 60
Bà Rịa - Vũng Tàu
Cho thuêBản in
Sợi Tình
Sợi Tình
Acrylic / 2023 / C 60 × R 60
Bà Rịa - Vũng Tàu
Cho thuêBản in
Tình Cha
Tình Cha
Acrylic / 2023 / C 60 × R 60
Bà Rịa - Vũng Tàu
Cho thuêBản in
Đón Cảm Xúc
Đón Cảm Xúc
Acrylic / 2023 / C 60 × R 60
Bà Rịa - Vũng Tàu
Cho thuêBản in
Người Nghệ Sĩ
Đã bán
Người Nghệ Sĩ
Acrylic / 2023 / C 60 × R 60
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bản in
Hạnh Phúc
Đã bán
Hạnh Phúc
Acrylic / 2023 / C 70 × R 100
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bản in
Thao Thức
Thao Thức
Acrylic / 2023 / C 60 × R 50
Bà Rịa - Vũng Tàu
Cho thuêBản in
Lão Ngư và Con Cá
Đã bán
Lão Ngư và Con Cá
Acrylic / 2023 / C 60 × R 50
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bản in
Má Hồng
Đã bán
Má Hồng
Acrylic / 2023 / C 80 × R 60
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bản in
Lão Nông và Chiếc Bình Vôi
Đã bán
Lão Nông và Chiếc Bình Vôi
Acrylic / 2023 / C 80 × R 60
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bản in
Con và Người
Đã bán
Con và Người
Acrylic / 2023 / C 60 × R 50
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bản in
Thiếu Nữ
Thiếu Nữ
Acrylic / 2023 / C 60 × R 50
Bà Rịa - Vũng Tàu
Cho thuêBản in
Tỉnh Vật 3
Đã bán
Tỉnh Vật 3
Acrylic / 2023 / C 60 × R 50
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bản in
Tỉnh Vật 2
Đã bán
Tỉnh Vật 2
Acrylic / 2023 / C 60 × R 50
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bản in
Tỉnh Vật
Tỉnh Vật
Acrylic / 2018 / C 55 × R 45
Bà Rịa - Vũng Tàu
Cho thuêBản in
Uống Trà
Đã bán
Uống Trà
Acrylic / 2023 / C 60 × R 80
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bản in
Đợi Giao Thừa
Đã bán
Đợi Giao Thừa
Acrylic / 2023 / C 60 × R 80
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bản in
Uống Rượi Với Mèo
Uống Rượi Với Mèo
Acrylic / 2022 / C 600 × R 800
Bà Rịa - Vũng Tàu
Cho thuêBản in
Rượu Quý Mão 2
Đã bán
Rượu Quý Mão 2
Acrylic / 2022 / C 60 × R 80
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bản in
Rượu Quý Mão
Đã bán
Rượu Quý Mão
Acrylic / 2022 / C 60 × R 80
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bản in
Quý Mão 2
Đã bán
Quý Mão 2
Acrylic trên lụa / 2022 / C 60 × R 80
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bản in
Quý Mão 1
Đã bán
Quý Mão 1
Acrylic / 2022 / C 60 × R 80
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bản in
Sen Mùa Hạ 3
Đã bán
Sen Mùa Hạ 3
Acrylic / 2022 / C 60 × R 80
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bản in
Sen Mùa Hạ 2
Đã bán
Sen Mùa Hạ 2
Acrylic / 2022 / C 60 × R 80
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bản in
Sen Mùa Hạ
Đã bán
Sen Mùa Hạ
Acrylic / 2022 / C 60 × R 80
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bản in
Đường Đời 3
Đã bán
Đường Đời 3
Acrylic / 2022 / C 60 × R 80
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bản in
Đường Đời 2
Đường Đời 2
Acrylic / 2022 / C 60 × R 60
Bà Rịa - Vũng Tàu
Cho thuêBản in
Bên Cửa Sổ
Bên Cửa Sổ
Acrylic / 2022 / C 60 × R 50
Bà Rịa - Vũng Tàu
Cho thuêBản in
Đường Đời
Đường Đời
Acrylic / 2022 / C 1360 × R 1865
Bà Rịa - Vũng Tàu
Cho thuêBản in
Đích Đến
Đã bán
Đích Đến
Acrylic / 2022 / C 1540 × R 2160
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bản in
Kéo Cá
Đã bán
Kéo Cá
Acrylic / 2022 / C 60 × R 80
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bản in
Mặt Người 6
Mặt Người 6
Acrylic / 2022 / C 70 × R 50
Bà Rịa - Vũng Tàu
Cho thuêBản in
Mặt người 5
Mặt người 5
Acrylic / 2022 / C 70 × R 50
Bà Rịa - Vũng Tàu
Cho thuêBản in
Mặt Người 4
Mặt Người 4
Acrylic / 2022 / C 70 × R 50
Bà Rịa - Vũng Tàu
Cho thuêBản in
Mặt Người 3
Mặt Người 3
Acrylic / 2022 / C 70 × R 50
Bà Rịa - Vũng Tàu
Cho thuêBản in
Mặt Người 2
Mặt Người 2
Acrylic / 2022 / C 50 × R 70
Bà Rịa - Vũng Tàu
Cho thuêBản in
Mặt người 1
Mặt người 1
Acrylic / 2022 / C 70 × R 50
Bà Rịa - Vũng Tàu
Cho thuêBản in
Khung Trời
Khung Trời
Acrylic / 2022 / C 60 × R 80
Bà Rịa - Vũng Tàu
Cho thuêBản in
Chuyện Hai Người
Chuyện Hai Người
Acrylic / 2022 / C 60 × R 80
Bà Rịa - Vũng Tàu
Cho thuêBản in
Đi Về Phía Mặt Trời
Đi Về Phía Mặt Trời
Acrylic / 2022 / C 60 × R 80
Bà Rịa - Vũng Tàu
Cho thuêBản in
Níu Thời Gian
Níu Thời Gian
Acrylic / 2022 / C 60 × R 80
Bà Rịa - Vũng Tàu
Cho thuêBản in
Giấc Mơ Lạ
Giấc Mơ Lạ
Acrylic / 2022 / C 70 × R 50
Bà Rịa - Vũng Tàu
Cho thuêBản in
Vạn Dặm
Vạn Dặm
Acrylic / 2018 / C 70 × R 70
Bà Rịa - Vũng Tàu
Cho thuêBản in
Hành trình của quá khứ
Hành trình của quá khứ
Acrylic / 2022 / C 50 × R 50
Bà Rịa - Vũng Tàu
Cho thuêBản in
Chiếc ghế màu đỏ
Đã bán
Chiếc ghế màu đỏ
Acrylic / 2022 / C 50 × R 50
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bản in
Trâu và Người 3
Trâu và Người 3
Acrylic / 2022 / C 60 × R 180
Bà Rịa - Vũng Tàu
Cho thuêBản in
Trâu và Người 2
Trâu và Người 2
Acrylic / 2022 / C 60 × R 180
Bà Rịa - Vũng Tàu
Cho thuêBản in
Trâu và Người 1
Trâu và Người 1
Acrylic / 2022 / C 60 × R 180
Bà Rịa - Vũng Tàu
Cho thuêBản in
Dòng Chảy
Dòng Chảy
Acrylic / 2022 / C 110 × R 110
Bà Rịa - Vũng Tàu
Cho thuêBản in
Bước Sóng
Bước Sóng
Acrylic / 2022 / C 110 × R 110
Bà Rịa - Vũng Tàu
Cho thuêBản in
Khoảng xanh
Khoảng xanh
Acrylic / 2022 / C 60 × R 60
Bà Rịa - Vũng Tàu
Cho thuêBản in
Làng chài
Làng chài
Acrylic / 2017 / C 110 × R 110
Bà Rịa - Vũng Tàu
Cho thuêBản in
MƯA RỪNG
MƯA RỪNG
Acrylic / 2017 / C 110 × R 110
Bà Rịa - Vũng Tàu
Cho thuêBản in
Sen mùa đông
Sen mùa đông
Acrylic / 2022 / C 50 × R 60
Bà Rịa - Vũng Tàu
Cho thuêBản in
Sen và nắng
Đã bán
Sen và nắng
Acrylic / 2022 / C 60 × R 50
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bản in
Ngọn sóng
Đã bán
Ngọn sóng
Acrylic / 2022 / C 60 × R 60
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bản in
Người chiến thắng 4
Người chiến thắng 4
Acrylic / 2022 / C 60 × R 50
Bà Rịa - Vũng Tàu
Cho thuêBản in
Những cái mặt người
Đã bán
Những cái mặt người
Acrylic / 2022 / C 70 × R 100
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bản in
Mặt người và những con số
Mặt người và những con số
Acrylic / 2022 / C 70 × R 100
Bà Rịa - Vũng Tàu
Cho thuêBản in
Người đàn ông ngồi
Người đàn ông ngồi
Acrylic / 2022 / C 60 × R 60
Bà Rịa - Vũng Tàu
Cho thuêBản in
Thiếu nữ ngồi
Thiếu nữ ngồi
Acrylic / 2022 / C 60 × R 60
Bà Rịa - Vũng Tàu
Cho thuêBản in
Mặt suy tư
Mặt suy tư
Acrylic / 2022 / C 60 × R 50
Bà Rịa - Vũng Tàu
Cho thuêBản in
Thiếu nữ chải tóc
Thiếu nữ chải tóc
Acrylic / 2022 / C 60 × R 60
Bà Rịa - Vũng Tàu
Cho thuêBản in
Ảnh
Ảnh
Acrylic / 2022 / C 60 × R 60
Bà Rịa - Vũng Tàu
Cho thuêBản in
Gọi bạn
Gọi bạn
Acrylic / 2022 / C 60 × R 60
Bà Rịa - Vũng Tàu
Cho thuêBản in
Say
Say
Acrylic / 2022 / C 60 × R 60
Bà Rịa - Vũng Tàu
Cho thuêBản in
Đôi bạn
Đôi bạn
Acrylic / 2022 / C 60 × R 60
Bà Rịa - Vũng Tàu
Cho thuêBản in
Mặt người 5
Mặt người 5
Acrylic / 2022 / C 60 × R 50
Bà Rịa - Vũng Tàu
Cho thuêBản in
Mặt người 4
Đã bán
Mặt người 4
Acrylic / 2022 / C 60 × R 50
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bản in
Mặt người 3
Đã bán
Mặt người 3
Acrylic / 2022 / C 60 × R 50
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bản in
Mặt người 2
Đã bán
Mặt người 2
Acrylic / 2022 / C 60 × R 50
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bản in
Mặt người
Đã bán
Mặt người
Acrylic / 2022 / C 60 × R 50
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bản in
Sóng
Đã bán
Sóng
Acrylic / 2022 / C 60 × R 60
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bản in
Nở giữa không gian
Đã bán
Nở giữa không gian
Acrylic / 2022 / C 60 × R 50
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bản in
Nở giữa mùa đông
Nở giữa mùa đông
Acrylic / 2022 / C 60 × R 50
Bà Rịa - Vũng Tàu
Cho thuêBản in
giao mùa
giao mùa
Acrylic / 2022 / C 60 × R 50
Bà Rịa - Vũng Tàu
Cho thuêBản in
Bội thu
Bội thu
Acrylic / 2022 / C 80 × R 80
Bà Rịa - Vũng Tàu
Cho thuêBản in
khoảng trời riêng
khoảng trời riêng
Acrylic / 2022 / C 60 × R 50
Bà Rịa - Vũng Tàu
Cho thuêBản in
Trái tim nhiều ngăn
Đã bán
Trái tim nhiều ngăn
Acrylic / 2022 / C 60 × R 50
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bản in
Giấy và những cái bánh răng 4
Giấy và những cái bánh răng 4
Tổng hợp / 2021 / C 40 × R 45
Bà Rịa - Vũng Tàu
Giấy và những cái bánh răng 3
Giấy và những cái bánh răng 3
Tổng hợp / 2021 / C 40 × R 45
Bà Rịa - Vũng Tàu
Giấy và những cái bánh răng 2
Giấy và những cái bánh răng 2
Tổng hợp / 2021 / C 34 × R 50
Bà Rịa - Vũng Tàu
Giấy và những cái bánh răng
Giấy và những cái bánh răng
Tổng hợp / 2021 / C 34 × R 50
Bà Rịa - Vũng Tàu
Hoang 5
Đã bán
Hoang 5
Tổng hợp / 2021 / C 60 × R 80
Bà Rịa - Vũng Tàu
Hoang 4
Hoang 4
Tổng hợp / 2021 / C 50 × R 60
Bà Rịa - Vũng Tàu
Hoang 3
Hoang 3
Tổng hợp / 2021 / C 50 × R 60
Bà Rịa - Vũng Tàu
Hoang 2
Hoang 2
Tổng hợp / 2021 / C 50 × R 60
Bà Rịa - Vũng Tàu
Hoang
Hoang
Tổng hợp / 2021 / C 70 × R 70
Bà Rịa - Vũng Tàu
Luống cày
Luống cày
Acrylic / 2021 / C 110 × R 110
Bà Rịa - Vũng Tàu
Cho thuêBản in
Đợi
Đợi
Acrylic / 2020 / C 55 × R 45
Bà Rịa - Vũng Tàu
Cho thuêBản in
Chờ
Chờ
Acrylic / 2020 / C 55 × R 45
Bà Rịa - Vũng Tàu
Cho thuêBản in
Miền hoang
Miền hoang
Acrylic / 2021 / C 70 × R 70
Bà Rịa - Vũng Tàu
Cho thuêBản in
Cái cửa sổ
Cái cửa sổ
Acrylic / 2021 / C 55 × R 45
Bà Rịa - Vũng Tàu
Cho thuêBản in
Cái bóng
Cái bóng
Acrylic / 2020 / C 45 × R 55
Bà Rịa - Vũng Tàu
Cho thuêBản in
Nguồn sáng 2
Nguồn sáng 2
Acrylic / 2017 / C 55 × R 55
Bà Rịa - Vũng Tàu
Cho thuêBản in
Nguồn sáng
Nguồn sáng
Acrylic / 2017 / C 55 × R 55
Bà Rịa - Vũng Tàu
Cho thuêBản in
Bến chiều
Bến chiều
Acrylic / 2018 / C 70 × R 70
Bà Rịa - Vũng Tàu
Cho thuêBản in
Những người công nhân dầu khí
Những người công nhân dầu khí
Acrylic / 2021 / C 70 × R 210
Bà Rịa - Vũng Tàu
Cho thuêBản in
Những người lính biển
Những người lính biển
Acrylic / 2021 / C 70 × R 210
Bà Rịa - Vũng Tàu
Cho thuêBản in
Vũ điệu của biển 6
Vũ điệu của biển 6
Acrylic / 2021 / C 45 × R 55
Bà Rịa - Vũng Tàu
Cho thuêBản in
Vũ điệu của biển 5
Vũ điệu của biển 5
Acrylic / 2021 / C 60 × R 180
Bà Rịa - Vũng Tàu
Cho thuêBản in
Vũ điệu của biển 4
Vũ điệu của biển 4
Acrylic / 2021 / C 70 × R 210
Bà Rịa - Vũng Tàu
Cho thuêBản in
Vũ điệu của biển 3
Vũ điệu của biển 3
Acrylic / 2021 / C 70 × R 100
Bà Rịa - Vũng Tàu
Cho thuêBản in
Vũ điệu của biển 2
Vũ điệu của biển 2
Acrylic / 2021 / C 70 × R 100
Bà Rịa - Vũng Tàu
Cho thuêBản in
Vũ điệu của biển
Vũ điệu của biển
Acrylic / 2021 / C 70 × R 70
Bà Rịa - Vũng Tàu
Cho thuêBản in
Giấu 4
Giấu 4
Acrylic / 2021 / C 80 × R 80
Bà Rịa - Vũng Tàu
Cho thuêBản in
Giấu 3
Giấu 3
Acrylic / 2021 / C 60 × R 50
Bà Rịa - Vũng Tàu
Cho thuêBản in
Giấu 2
Giấu 2
Acrylic / 2021 / C 80 × R 80
Bà Rịa - Vũng Tàu
Cho thuêBản in
Giấu
Giấu
Acrylic / 2021 / C 80 × R 80
Bà Rịa - Vũng Tàu
Cho thuêBản in
Những gã say
Những gã say
Acrylic / 2021 / C 70 × R 70
Bà Rịa - Vũng Tàu
Cho thuêBản in
Chân dung một con người
Đã bán
Chân dung một con người
Acrylic / 2021 / C 80 × R 80
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bản in
Ngẫm 2
Ngẫm 2
Acrylic / 2021 / C 55 × R 45
Bà Rịa - Vũng Tàu
Cho thuêBản in
Nhìn lại mình
Nhìn lại mình
Acrylic / 2021 / C 70 × R 60
Bà Rịa - Vũng Tàu
Cho thuêBản in
Người chiến thắng 3
Người chiến thắng 3
Acrylic / 2021 / C 70 × R 70
Bà Rịa - Vũng Tàu
Cho thuêBản in
Người chiến thắng 2
Người chiến thắng 2
Acrylic / 2021 / C 60 × R 60
Bà Rịa - Vũng Tàu
Cho thuêBản in
Khoảng cách
Khoảng cách
Acrylic / 2021 / C 70 × R 100
Bà Rịa - Vũng Tàu
Cho thuêBản in
Người đàn bà soi gương
Người đàn bà soi gương
Acrylic / 2021 / C 60 × R 50
Bà Rịa - Vũng Tàu
Cho thuêBản in
Đối thoại 2
Đối thoại 2
Acrylic / 2021 / C 50 × R 60
Bà Rịa - Vũng Tàu
Cho thuêBản in
Đối thoại
Đối thoại
Acrylic / 2021 / C 50 × R 60
Bà Rịa - Vũng Tàu
Cho thuêBản in
Phép màu
Phép màu
Acrylic / 2021 / C 60 × R 50
Bà Rịa - Vũng Tàu
Cho thuêBản in
Hai nữa cuộc đời
Hai nữa cuộc đời
Acrylic / 2021 / C 70 × R 70
Bà Rịa - Vũng Tàu
Cho thuêBản in
Hướng đi
Hướng đi
Acrylic / 2021 / C 60 × R 90
Bà Rịa - Vũng Tàu
Cho thuêBản in
Tiếng vọng 16
Tiếng vọng 16
Acrylic / 2021 / C 70 × R 210
Bà Rịa - Vũng Tàu
Cho thuêBản in
Tiếng vọng 15
Tiếng vọng 15
Acrylic / 2021 / C 60 × R 80
Bà Rịa - Vũng Tàu
Cho thuêBản in
Tiếng vọng 14
Tiếng vọng 14
Acrylic / 2021 / C 60 × R 80
Bà Rịa - Vũng Tàu
Cho thuêBản in
Tiếng vọng 13
Tiếng vọng 13
Acrylic / 2021 / C 50 × R 80
Bà Rịa - Vũng Tàu
Cho thuêBản in
Tiếng vọng 12
Đã bán
Tiếng vọng 12
Acrylic / 2021 / C 70 × R 100
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bản in
Tiếng vọng 11
Tiếng vọng 11
Acrylic / 2021 / C 70 × R 80
Bà Rịa - Vũng Tàu
Cho thuêBản in
Tiếng vọng 10
Tiếng vọng 10
Acrylic / 2021 / C 110 × R 110
Bà Rịa - Vũng Tàu
Cho thuêBản in
Tiếng vọng 9
Tiếng vọng 9
Acrylic / 2021 / C 110 × R 110
Bà Rịa - Vũng Tàu
Cho thuêBản in
Tiếng vọng 8
Tiếng vọng 8
Acrylic / 2021 / C 90 × R 90
Bà Rịa - Vũng Tàu
Cho thuêBản in
Tiếng vọng 7
Tiếng vọng 7
Acrylic / 2021 / C 110 × R 110
Bà Rịa - Vũng Tàu
Cho thuêBản in
Tiếng vọng 6
Tiếng vọng 6
Acrylic / 2021 / C 110 × R 110
Bà Rịa - Vũng Tàu
Cho thuêBản in
Tiếng vọng 5
Tiếng vọng 5
Acrylic / 2021 / C 70 × R 210
Bà Rịa - Vũng Tàu
Cho thuêBản in
Tiếng vọng 4
Tiếng vọng 4
Acrylic / 2021 / C 70 × R 100
Bà Rịa - Vũng Tàu
Cho thuêBản in
Tiếng vọng 3
Tiếng vọng 3
Acrylic / 2021 / C 50 × R 50
Bà Rịa - Vũng Tàu
Cho thuêBản in
Tiếng vọng 2
Tiếng vọng 2
Acrylic / 2021 / C 50 × R 50
Bà Rịa - Vũng Tàu
Cho thuêBản in
Tiếng vọng 1
Tiếng vọng 1
Acrylic / 2021 / C 45 × R 55
Bà Rịa - Vũng Tàu
Cho thuêBản in
Tình
Tình
Acrylic / 2021 / C 50 × R 70
Bà Rịa - Vũng Tàu
Tiếng vọng
Tiếng vọng
Acrylic / 2021 / C 70 × R 70
Bà Rịa - Vũng Tàu
Gỡ
Gỡ
Acrylic / 2021 / C 55 × R 45
Bà Rịa - Vũng Tàu
Người đàn bà khóc
Người đàn bà khóc
Acrylic / 2021 / C 55 × R 45
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lưới
Đã bán
Lưới
Acrylic / 2017 / C 110 × R 110
Bà Rịa - Vũng Tàu
Câu Đêm
Câu Đêm
Acrylic / 2021 / C 70 × R 50
Bà Rịa - Vũng Tàu
Cho thuê
Ván cờ
Đã bán
Ván cờ
Acrylic / 2021 / C 60 × R 180
Bà Rịa - Vũng Tàu
Rượu và Hoa
Rượu và Hoa
Acrylic / 2021 / C 70 × R 50
Bà Rịa - Vũng Tàu
Cho thuê
Đèn và Hoa
Đèn và Hoa
Acrylic / 2021 / C 70 × R 50
Bà Rịa - Vũng Tàu
Cho thuê
Giấc mơ hoang
Giấc mơ hoang
Acrylic / 2021 / C 70 × R 50
Bà Rịa - Vũng Tàu
Cho thuê
Men
Men
Acrylic / 2021 / C 70 × R 50
Bà Rịa - Vũng Tàu
Cho thuê
Ngẫm
Ngẫm
Acrylic / 2021 / C 80 × R 60
Bà Rịa - Vũng Tàu
Cho thuê
Lão Trực Chốt
Lão Trực Chốt
Acrylic / 2021 / C 70 × R 100
Bà Rịa - Vũng Tàu
Cho thuê
Đường Cày
Đã bán
Đường Cày
Acrylic / 2021 / C 70 × R 100
Bà Rịa - Vũng Tàu
Sen muộn
Đã bán
Sen muộn
Acrylic / 2021 / C 60 × R 180
Bà Rịa - Vũng Tàu
Đầu sóng
Đầu sóng
Acrylic / 2017 / C 70 × R 210
Bà Rịa - Vũng Tàu
Cho thuê
Ba người đàn ông
Ba người đàn ông
Acrylic / 2021 / C 60 × R 180
Bà Rịa - Vũng Tàu
Cho thuê
Quá khứ và tương lai
Quá khứ và tương lai
Acrylic / 2017 / C 70 × R 70
Bà Rịa - Vũng Tàu
Người đàn ông ngồi
Người đàn ông ngồi
Acrylic / 2021 / C 70 × R 100
Bà Rịa - Vũng Tàu
Cuộc hành trình của một kts
Cuộc hành trình của một kts
Acrylic / 2020 / C 60 × R 180
Bà Rịa - Vũng Tàu
Cho thuê
Cửa trần gian
Cửa trần gian
Acrylic / 2020 / C 60 × R 80
Bà Rịa - Vũng Tàu
Cho thuê
Trâu và người
Trâu và người
Acrylic / 2020 / C 60 × R 80
Bà Rịa - Vũng Tàu
Cho thuê
Hai cô gái
Hai cô gái
Acrylic / 2020 / C 60 × R 80
Bà Rịa - Vũng Tàu
Cho thuê
Những cái bánh xe
Những cái bánh xe
Acrylic / 2014 / C 80 × R 60
Bà Rịa - Vũng Tàu
Cho thuê
Nối
Đã bán
Nối
Acrylic / 2021 / C 70 × R 100
Bà Rịa - Vũng Tàu
Níu
Đã bán
Níu
Acrylic / 2021 / C 70 × R 100
Bà Rịa - Vũng Tàu
Vẽ Hắn
Đã bán
Vẽ Hắn
Acrylic / 2020 / C 60 × R 50
Bà Rịa - Vũng Tàu
Chất xúc tác
Chất xúc tác
Acrylic / 2020 / C 60 × R 50
Bà Rịa - Vũng Tàu
Cho thuê
Gông bão
Gông bão
Acrylic / 2014 / C 90 × R 90
Bà Rịa - Vũng Tàu
Cho thuê
Nội lực
Nội lực
Acrylic / 2014 / C 80 × R 80
Bà Rịa - Vũng Tàu
Cho thuê
Soi đêm
Soi đêm
Acrylic / 2021 / C 70 × R 50
Bà Rịa - Vũng Tàu
Cho thuê
Câu chuyện của biển
Câu chuyện của biển
Acrylic / 2021 / C 60 × R 180
Bà Rịa - Vũng Tàu
Cho thuê
Chuyện 3 người
Đã bán
Chuyện 3 người
Acrylic / 2017 / C 70 × R 210
Bà Rịa - Vũng Tàu
Sen chiều
Đã bán
Sen chiều
Acrylic / 2021 / C 70 × R 100
Bà Rịa - Vũng Tàu
Trừu tượng 3 gió và nước
Đã bán
Trừu tượng 3 gió và nước
Acrylic / 2021 / C 50 × R 50
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bản in
Trừu tượng 2 gió và nước
Đã bán
Trừu tượng 2 gió và nước
Acrylic / 2021 / C 50 × R 50
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bản in
Trừu tượng 1 gió và nước
Đã bán
Trừu tượng 1 gió và nước
Acrylic / 2021 / C 70 × R 100
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bản in
Người thầm lặng 8
Đã bán
Người thầm lặng 8
Acrylic / 2021 / C 80 × R 80
Bà Rịa - Vũng Tàu
Người thầm lặng 7
Đã bán
Người thầm lặng 7
Acrylic / 2021 / C 80 × R 80
Bà Rịa - Vũng Tàu
Người thầm lặng 6
Đã bán
Người thầm lặng 6
Acrylic / 2021 / C 80 × R 80
Bà Rịa - Vũng Tàu
Trong và ngoài
Trong và ngoài
Acrylic / 2020 / C 80 × R 80
Bà Rịa - Vũng Tàu
Người rao bán cảm xúc
Đã bán
Người rao bán cảm xúc
Acrylic / 2020 / C 80 × R 80
Bà Rịa - Vũng Tàu
Người Thầm lặng 5
Người Thầm lặng 5
Acrylic / 2021 / C 60 × R 180
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lời ru
Lời ru
Acrylic / 2021 / C 80 × R 80
Bà Rịa - Vũng Tàu
Nhân Chứng Của Thời Gian
Đã bán
Nhân Chứng Của Thời Gian
Acrylic / 2021 / C 80 × R 80
Bà Rịa - Vũng Tàu
Người thầm lặng 2
Người thầm lặng 2
Acrylic / 2020 / C 50 × R 70
Bà Rịa - Vũng Tàu
Người thầm lặng 1
Đã bán
Người thầm lặng 1
Acrylic / 2020 / C 50 × R 70
Bà Rịa - Vũng Tàu
Trâu 5
Đã bán
Trâu 5
Acrylic / 2021 / C 45 × R 55
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bản in
Bến thuyền
Bến thuyền
Acrylic / 2017 / C 110 × R 110
Bà Rịa - Vũng Tàu
Cho thuê
Trâu 3
Đã bán
Trâu 3
Giấy Dó / 2021 / C 60 × R 80
Bà Rịa - Vũng Tàu
Trâu 2
Đã bán
Trâu 2
Giấy Dó / 2021 / C 60 × R 80
Bà Rịa - Vũng Tàu
Trâu 1
Đã bán
Trâu 1
Giấy Dó / 2021 / C 60 × R 80
Bà Rịa - Vũng Tàu
Những Người Đàn Ông
Đã bán
Những Người Đàn Ông
Acrylic / 2020 / C 60 × R 180
Bà Rịa - Vũng Tàu
Người chiến thắng
Đã bán
Người chiến thắng
Acrylic / 2020 / C 55 × R 45
Bà Rịa - Vũng Tàu
Người thắng cuộc
Người thắng cuộc
Acrylic / 2020 / C 60 × R 50
Bà Rịa - Vũng Tàu
Gã say
Đã bán
Gã say
Acrylic / 2020 / C 60 × R 80
Bà Rịa - Vũng Tàu
Góc đại dương
Góc đại dương
Acrylic / 2017 / C 70 × R 210
Bà Rịa - Vũng Tàu
Cho thuê
Những đường cong
Đã bán
Những đường cong
Acrylic / 2014 / C 60 × R 80
Bà Rịa - Vũng Tàu
Cày
Đã bán
Cày
Acrylic / 2020 / C 600 × R 1800
Bà Rịa - Vũng Tàu
Gánh Đời
Gánh Đời
Acrylic / 2020 / C 60 × R 180
Bà Rịa - Vũng Tàu
Cho thuê
Bến 3
Đã bán
Bến 3
Acrylic / 2020 / C 45 × R 55
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bến 2
Bến 2
Acrylic / 2020 / C 50 × R 70
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bến 1
Đã bán
Bến 1
Acrylic / 2020 / C 50 × R 70
Bà Rịa - Vũng Tàu
Cơn giông trên biển 2
Cơn giông trên biển 2
Acrylic / 2020 / C 50 × R 70
Bà Rịa - Vũng Tàu
Cho thuê
Cơn giông trên biển 1
Đã bán
Cơn giông trên biển 1
Acrylic / 2020 / C 50 × R 70
Bà Rịa - Vũng Tàu
Biển 1
Đã bán
Biển 1
Acrylic / 2020 / C 50 × R 70
Bà Rịa - Vũng Tàu
Biển Vũng Tàu 2
Biển Vũng Tàu 2
Acrylic / 2020 / C 50 × R 70
Bà Rịa - Vũng Tàu
Cho thuê
Biển Vũng Tàu 1
Đã bán
Biển Vũng Tàu 1
Acrylic / 2020 / C 50 × R 70
Bà Rịa - Vũng Tàu
Biển kê gà 2
Đã bán
Biển kê gà 2
Acrylic / 2020 / C 45 × R 55
Bà Rịa - Vũng Tàu
Biển kê gà 1
Đã bán
Biển kê gà 1
Acrylic / 2020 / C 45 × R 55
Bà Rịa - Vũng Tàu