Trần Xuân Bình

Gallery nghệ sỹ
Sen Vàng
Đã bán
Sen Vàng
Acrylic / 2023 / C 81 × R 162
Bản in
Mưa Xuân
Mưa Xuân
Acrylic / 2023 / C 80 × R 80
Bản in
Xuân
Xuân
Acrylic / 2022 / C 50 × R 100
Bản in
Thu
Thu
Acrylic / 2022 / C 80 × R 80
Bản in
Mùa xuân ấm áp
Mùa xuân ấm áp
Acrylic / 2022 / C 50 × R 50
Bản in
Sương sớm long lanh
Sương sớm long lanh
Acrylic / 2022 / C 80 × R 80
Bản in
Sương sớm
Sương sớm
Acrylic / 2022 / C 80 × R 80
Bản in
Ngọc Bích Rose
Ngọc Bích Rose
Acrylic / 2022 / C 80 × R 80
Bản in
Ngày xuân vụt qua
Ngày xuân vụt qua
Acrylic / 2022 / C 80 × R 80
Bản in
Ngày gió lao xao
Ngày gió lao xao
Acrylic / 2022 / C 80 × R 80
Bản in
Nắng Vàng
Nắng Vàng
Acrylic / 2022 / C 80 × R 80
Bản in
Hoa nở góc vườn
Hoa nở góc vườn
Acrylic / 2022 / C 80 × R 80
Bản in
Blue rose
Blue rose
Acrylic / 2022 / C 80 × R 80
Bản in
Ngày xuân còn mãi
Ngày xuân còn mãi
Acrylic / 2022 / C 80 × R 80
Bản in
Góc Vườn
Góc Vườn
Acrylic / 2021 / C 50 × R 50
Bản in
Blue Sunlight
Blue Sunlight
Acrylic / 2022 / C 80 × R 80
Bản in
Ngày mùa hạ
Ngày mùa hạ
Acrylic / 2022 / C 50 × R 50
Bản in
Ban mai rực rỡ
Ban mai rực rỡ
Acrylic / 2022 / C 80 × R 80
Bản in
Ngày rực rỡ
Ngày rực rỡ
Acrylic / 2022 / C 80 × R 80
Bản in
Hoa nở trong vườn
Hoa nở trong vườn
Acrylic / 2022 / C 80 × R 80
Bản in
Hồng nở trong nắng
Hồng nở trong nắng
Acrylic / 2022 / C 80 × R 80
Bản in
Hồng Phấn
Hồng Phấn
Acrylic / 2022 / C 80 × R 80
Bản in
Hồng Vàng
Hồng Vàng
Acrylic / 2022 / C 80 × R 80
Bản in
Xuân xanh
Xuân xanh
Acrylic / 2022 / C 50 × R 50
Bản in
Hồng vàng dưới nắng
Hồng vàng dưới nắng
Acrylic / 2022 / C 50 × R 50
Bản in