Chọn Nghệ sỹ...
Chọn Thể loại...
Nhập Chủ đề...
Nhập Phong cách...
Nhập Chất liệu...
Sơn mài 
×
Nhập Tông màu...
Hình thức trưng bày...
Không gian trưng bày...
Mức giá...
Chế độ xem:
Sen 6
Sen 6
Sơn mài / 2020 / C 30 × R 30
Cho thuêBản in
Màu Hy Vọng
Màu Hy Vọng
Sơn mài / 2022 / C 80 × R 60
Cho thuêBản in
Hương rừng
Hương rừng
Sơn mài / 2022 / C 100 × R 50
Cho thuêBản in
Sen Hạ
Sen Hạ
Sơn mài / 2022 / C 100 × R 80
Cho thuêBản in
Trừu tượng 05
Trừu tượng 05
Sơn mài / 2005 / C 20 × R 20
Hoa súng trắng
Hoa súng trắng
sơn mài trên gỗ / 2021 / C 60 × R 80
Cho thuêBản in
Sen 9
Sen 9
Sơn mài / 2020 / C 30 × R 30
Cho thuêBản in
Sen 2
Sen 2
Sơn mài / 2021 / C 60 × R 60
Sen 7
Sen 7
Sơn mài / 2020 / C 30 × R 30
Cho thuêBản in
Xuân thì
Xuân thì
Sơn mài / 2021 / C 92 × R 73
Sen
Đã bán
Sen
Sơn mài / 2017 / C 60 × R 80
Bản in
Cánh Thiên diểu
Cánh Thiên diểu
Sơn mài / 2022 / C 60 × R 60
Cho thuêBản in
Trăng muộn
Trăng muộn
Sơn mài / 2014 / C 99 × R 79
Cho thuêBản in
Sắc thu
Đã bán
Sắc thu
Sơn mài / 2022 / C 60 × R 80
Nắng cửa ô
Đã bán
Nắng cửa ô
Sơn mài / 2021 / C 30 × R 60
Bản in
Sen hạ 2
Đã bán
Sen hạ 2
Sơn mài / 2021 / C 59 × R 122
Bản in
Sen tàn
Sen tàn
Sơn mài / 2022 / C 90 × R 150
Cho thuêBản in
Đầu Hạ
Đầu Hạ
Sơn mài / 2022 / C 80 × R 60
Cho thuêBản in
Vang vọng
Vang vọng
Sơn mài / 2021 / C 90 × R 150
Cho thuêBản in
Trừu tượng 02
Trừu tượng 02
Sơn mài / 2005 / C 20 × R 20
Nàng Sen 2
Nàng Sen 2
Sơn mài / 2021 / C 100 × R 50
Cho thuêBản in
Hoa Núi
Hoa Núi
Sơn mài / 2022 / C 80 × R 60
Cho thuêBản in
Chiều trên sông
Chiều trên sông
Sơn mài / 2012 / C 80 × R 100
Thừa Thiên Huế
NẮNG HẠ
NẮNG HẠ
Sơn mài / 2021 / C 120 × R 80
Trừu tượng 06
Trừu tượng 06
Sơn mài / 2005 / C 20 × R 20
Miếng Trầu là đầu câu chuyện 2
Miếng Trầu là đầu câu chuyện 2
Sơn mài / 2020 / C 25 × R 30
Cho thuêBản in
Miếng trầu là đầu câu chuyện 6
Miếng trầu là đầu câu chuyện 6
Sơn mài / 2020 / C 25 × R 30
Cho thuêBản in
Dòng chảy
Dòng chảy
Sơn mài / 2021 / C 60 × R 90
Bản in
Sen 2
Sen 2
Sơn mài / 2022 / C 51.5 × R 51.5
Cho thuêBản in
Chợ trên sông
Chợ trên sông
Sơn mài / 2012 / C 80 × R 100
Thừa Thiên Huế
Tĩnh vật với cành quả Hồng
Tĩnh vật với cành quả Hồng
Sơn mài / 2023 / C 60 × R 80
Cho thuêBản in
Miếng Trầu là đầu câu chuyện 1
Miếng Trầu là đầu câu chuyện 1
Sơn mài / 2020 / C 25 × R 30
Cho thuêBản in
Tịnh Đế Liên
Đã bán
Tịnh Đế Liên
Sơn mài / 2022 / C 80 × R 80
Hà Nội
Phong cảnh
Đã bán
Phong cảnh
Sơn mài / 2017 / C 60 × R 80
Bản in