Chọn Nghệ sỹ...
Chọn Thể loại...
Nhập Chủ đề...
Nhập Phong cách...
Lụa 
×
Nhập Từ khóa...
Nhập Tông màu...
Hình thức trưng bày...
Không gian trưng bày...
Mức giá...
Chế độ xem:
Cuộc hành trình
Đã bán
Cuộc hành trình
Lụa / 2022 / C 25 × R 50
Bản in
Lucy
Lucy
Lụa / 2023 / C 60 × R 90
Ước nguyện
Đã bán
Ước nguyện
Lụa / 2022 / C 40 × R 30
Bản in
Mùa xuân của mẹ
Mùa xuân của mẹ
Lụa / 2022 / C 60 × R 42
Quảng Ninh
Bản in
Bạch liên hoa
Đã bán
Bạch liên hoa
Lụa / 2023 / C 50 × R 82
Thừa Thiên Huế
Bản in
Se chỉ luồn kim
Se chỉ luồn kim
Lụa / 2021 / C 85 × R 58
Quảng Nam
Căn I
Đã bán
Căn I
Lụa / 2020 / C 100 × R 90
Bản in
VƯỢT THÁC SÔNG ĐÀ
VƯỢT THÁC SÔNG ĐÀ
Lụa / 1992 / C 50 × R 86
Gương mặt mùa thi
Gương mặt mùa thi
Lụa / 1985 / C 55 × R 85
Tổ thêu
Tổ thêu
Lụa / 1980 / C 40 × R 60
Hoa Sen 5
Hoa Sen 5
Màu nước / 2020 / C 60 × R 40
Hà Nội
Căn II
Căn II
Lụa / 2020 / C 140 × R 140
Bản in
Hoa Sen 3
Đã bán
Hoa Sen 3
Màu nước / 2020 / C 60 × R 40
Hà Nội
Hoa Sen 2
Hoa Sen 2
Màu nước / 2020 / C 60 × R 40
Hà Nội
Hoa Sen và Miu 2
Hoa Sen và Miu 2
Màu nước / 2020 / C 60 × R 40
Hà Nội
Hành Cung Vũ Lâm
Đã bán
Hành Cung Vũ Lâm
Lụa / 2022 / C 74 × R 58
Bản in
Kéo Nhi Đêm Trăng
Kéo Nhi Đêm Trăng
Màu nước / 2022 / C 90 × R 60
Hà Nội
Tuổi thần tiên VII
Tuổi thần tiên VII
Lụa / 2019 / C 60 × R 60
Hà Nội
Bến Nước Trong Bản Làng
Bến Nước Trong Bản Làng
Lụa / 1992 / C 33 × R 43
Cho thuê
Mừng đám cưới Xá phó
Mừng đám cưới Xá phó
Lụa / 2019 / C 42 × R 60
Cho thuê
Phong cảnh rừng quốc gia Bạch Mã
Phong cảnh rừng quốc gia Bạch Mã
Lụa / 2022 / C 60 × R 80
Thừa Thiên Huế
Một sớm bình yên
Một sớm bình yên
Lụa / 2024 / C 50 × R 82
Thừa Thiên Huế
Cho thuê
Indigo
Indigo
Lụa / 2022 / C 53 × R 81
Giao lộ
Giao lộ
Lụa / 2023 / C 50 × R 82
Thừa Thiên Huế
Bản in
Vinh quy bái tổ
Vinh quy bái tổ
Lụa / 1982 / C 40 × R 50
Đêm Thu
Đêm Thu
Lụa / 2021 / C 60 × R 80
Cho thuêBản in
Đàn Nguyệt 2
Đã bán
Đàn Nguyệt 2
Màu nước / 2021 / C 60 × R 80
Hà Nội
Lung linh
Lung linh
Lụa / 2021 / C 80 × R 60
Hà Nội
Bát  sữa dê
Bát sữa dê
Lụa / 1988 / C 27 × R 41
Căn III
Căn III
Lụa / 2021 / C 80 × R 220
Bản in
Sen
Sen
Sơn dầu / 2022 / C 90 × R 80
Hải Dương
Thu hoạch thóc
Thu hoạch thóc
Lụa / 1992 / C 33 × R 43
BÀ Hoàng
BÀ Hoàng
Lụa / 2020 / C 80 × R 60
Cho thuêBản in
Untitled 2020
Untitled 2020
Lụa / 2023 / C 33 × R 44
Ta
Đã bán
Ta
Lụa / 2021 / C 9 × R 30
Bản in
Khoảng lặng
Đã bán
Khoảng lặng
Lụa / 2023 / C 50 × R 82
Thừa Thiên Huế
Bản in
Nàng sen 10
Đã bán
Nàng sen 10
Lụa / 2021 / C 80 × R 60
Thừa Thiên Huế
Hoa Sen 4
Hoa Sen 4
Màu nước / 2020 / C 60 × R 40
Hà Nội
Bến Sông Nâm Lay
Bến Sông Nâm Lay
Lụa / 1982 / C 31 × R 41
Cho thuê