Chọn Nghệ sỹ...
Chọn Thể loại...
Nhập Chủ đề...
Biểu hiện 
×
Nhập Chất liệu...
Nhập Từ khóa...
Nhập Tông màu...
Hình thức trưng bày...
Không gian trưng bày...
Mức giá...
Chế độ xem:
Nắng mới
Nắng mới
Sơn dầu / 2023 / C 80 × R 60
Hưng Yên
Giao mùa
Giao mùa
Sơn dầu / 2022 / C 85 × R 160
Soi bóng
Soi bóng
Sơn dầu / 2023 / C 85 × R 115
Hải Phòng
Bệnh
Bệnh
Acrylic / 2023 / C 840 × R 1190
Ninh Bình
Biển mùa đông
Biển mùa đông
Sơn dầu / 2022 / C 80 × R 100
Hải Phòng
Giấc mơ ngọt ngào
Giấc mơ ngọt ngào
Acrylic / 2023 / C 60 × R 60
Bình hoa
Bình hoa
Acrylic / 2023 / C 50 × R 40
Sắc tím
Sắc tím
Acrylic / 2023 / C 50 × R 50
Vào hạ
Vào hạ
Sơn dầu / 2023 / C 100 × R 80
Hà Nội
Ngày nắng về
Ngày nắng về
Sơn dầu / 2023 / C 100 × R 80
Hà Nội
Chiều đông
Chiều đông
Acrylic / 2022 / C 40 × R 40
Ngõ nắng
Ngõ nắng
Sơn dầu / 2023 / C 80 × R 100
Hà Nội
Sắc hạ
Sắc hạ
Sơn mài / 2022 / C 60 × R 133
Về nhà
Về nhà
Sơn mài / 2022 / C 120 × R 80
Chiều Sài Sơn
Chiều Sài Sơn
Sơn mài / 2022 / C 50 × R 100
Lê Quang Sáng
Lê Quang Sáng
Acrylic / 2023 / C 60 × R 80
Quảng Trị
Cho thuêBản in
Hạnh phúc
Hạnh phúc
Sơn dầu / 2023 / C 120 × R 90
Cho thuêBản in
Mùa lúa chín
Mùa lúa chín
Acrylic / 2023 / C 80 × R 100
Quảng Trị
Cho thuêBản in
Bến xưa
Bến xưa
Sơn dầu / 2022 / C 80 × R 100
Hải Phòng
Biển động
Biển động
Sơn dầu / 2022 / C 115 × R 130
Hạ vàng
Đã bán
Hạ vàng
Sơn dầu / 2023 / C 80 × R 100
Sen chiều
Sen chiều
Sơn mài / 2022 / C 90 × R 70
Hái sen
Hái sen
Acrylic / 2022 / C 80 × R 100
Quảng Trị
Cho thuêBản in
Độc bước thảo nguyên
Độc bước thảo nguyên
Acrylic / 2023 / C 60 × R 80
Quảng Trị
Cho thuêBản in
Hạ sang
Hạ sang
Sơn mài / 2022 / C 80 × R 60
Lối cũ
Lối cũ
Sơn dầu / 2023 / C 120 × R 90
Cho thuêBản in
Lucy
Lucy
Lụa / 2023 / C 60 × R 90
Hoa nắng
Đã bán
Hoa nắng
Sơn dầu / 2023 / C 100 × R 80
Hoa của núi
Hoa của núi
Acrylic / 2023 / C 90 × R 120
Sen trắng
Sen trắng
Sơn mài / 2022 / C 90 × R 70
Thu nhớ
Thu nhớ
Sơn mài / 2022 / C 60 × R 80
Sau cơn bão
Sau cơn bão
Sơn dầu / 2022 / C 80 × R 80
Chiều trên sông
Chiều trên sông
Sơn dầu / 2022 / C 80 × R 140
Hải Phòng
Chốn bình yên
Chốn bình yên
Sơn dầu / 2016 / C 80 × R 120
Ngày không nắng
Ngày không nắng
Sơn dầu / 2022 / C 90 × R 140
Hải Phòng
Hắc mã
Hắc mã
Acrylic / 2023 / C 60 × R 80
Quảng Trị
Cho thuêBản in
Sen hồng
Sen hồng
Sơn mài / 2022 / C 80 × R 60
Bên dòng sông
Bên dòng sông
Sơn dầu / 2023 / C 80 × R 100
Hà Nội
Cho thuêBản in
Nắng đầu hạ
Đã bán
Nắng đầu hạ
Sơn dầu / 2023 / C 80 × R 120
Hà Nội