Chọn Nghệ sỹ...
Chọn Thể loại...
Phật Giáo 
×
Nhập Phong cách...
Nhập Chất liệu...
Nhập Từ khóa...
Nhập Tông màu...
Hình thức trưng bày...
Không gian trưng bày...
Mức giá...
Chế độ xem:
Lặng 7
Lặng 7
Acrylic / 2020 / C 80 × R 60
Tuyên Quang
Chuyện về dòng sông
Chuyện về dòng sông
Acrylic / 2020 / C 60 × R 60
Cho thuê
Phước lành từ người
Phước lành từ người
Acrylic / 2021 / C 80 × R 60
Thanh Hóa
Cho thuê
Xuân nhâm dần
Xuân nhâm dần
Acrylic / 2022 / C 80 × R 110
 Dang Dở Và Kết Thúc
Dang Dở Và Kết Thúc
Sơn dầu / 2021 / C 120 × R 90
Bản in
ZEN 04
Đã bán
ZEN 04
Acrylic / 2021 / C 90 × R 70
Thừa Thiên Huế
Bản in
Thiền no 02
Đã bán
Thiền no 02
Acrylic / 2021 / C 80 × R 60
Thừa Thiên Huế
Bản in
Thiền Định
Thiền Định
Sơn mài / 2018 / C 44 × R 71
Hà Nội
Ở Trọ
Đã bán
Ở Trọ
Acrylic / 2021 / C 140 × R 70
Thừa Thiên Huế
Bản in
Sen 3
Đã bán
Sen 3
Sơn dầu trên Toan / 2015 / C 81 × R 81
Tuyên Quang
Bản in
Phật diện I
Phật diện I
Sơn dầu / 2020 / C 100 × R 100
Hoan hỷ
Hoan hỷ
Sơn mài / 2021 / C 80 × R 120
Dược Sư Phật
Dược Sư Phật
Acrylic / 2022 / C 40 × R 60
Hưng Yên
Dục giới
Dục giới
Sơn dầu / 2020 / C 100 × R 100
Bồ đề tâm 4
Bồ đề tâm 4
Acrylic / 2021 / C 80 × R 60
Muôn Kiếp Nhân Sinh
Muôn Kiếp Nhân Sinh
Acrylic / 2021 / C 120 × R 100
Cho thuêBản in
Bồ đề tâm 5
Bồ đề tâm 5
Acrylic / 2021 / C 80 × R 100
Vết Tích
Đã bán
Vết Tích
Sơn mài / 2018 / C 45 × R 45
Hà Nội
Cõi thiền no2
Cõi thiền no2
Acrylic / 2022 / C 40 × R 40
Hưng Yên
Lặng 9
Lặng 9
Acrylic / 2020 / C 80 × R 60
Tuyên Quang
Ranh giới bất tử
Ranh giới bất tử
Acrylic / 2020 / C 165 × R 55
Hà Nội
ĐI VỀ PHÍA ÁNH SÁNG
ĐI VỀ PHÍA ÁNH SÁNG
Acrylic / 2021 / C 120 × R 100
Thừa Thiên Huế
Cho thuêBản in
Thiền “Zen 03”
Đã bán
Thiền “Zen 03”
Acrylic / 2021 / C 115 × R 100
Thừa Thiên Huế
Bản in
An Nhiên
An Nhiên
Acrylic / 2021 / C 80 × R 60
Sen 2
Đã bán
Sen 2
Sơn dầu trên Toan / 2015 / C 81 × R 81
Tuyên Quang
Bản in
Giải Thoát
Giải Thoát
Sơn dầu trên Toan / 2019 / C 1200 × R 1000
Cho thuê
CÂN BẰNG
CÂN BẰNG
Giấy Dó / 2020 / C 60 × R 40
Về Phía Ánh Sáng
Đã bán
Về Phía Ánh Sáng
Acrylic / 2021 / C 120 × R 100
Thừa Thiên Huế
Bản in
Tĩnh Lặng Từ Tâm
Tĩnh Lặng Từ Tâm
Ảnh / 2018 / C 85 × R 60
Thái Nguyên
Cho thuêBản in
Hướng Phật
Hướng Phật
Acrylic / 2022 / C 60 × R 80
Cho thuêBản in
Thiền Sư
Thiền Sư
Sơn mài / 2018 / C 90 × R 70
Hà Nội
Bồ đề tâm 6
Bồ đề tâm 6
Acrylic / 2021 / C 100 × R 80
Tự Tại Nơi Tâm
Tự Tại Nơi Tâm
Acrylic / 2022 / C 120 × R 90
Cho thuêBản in
Sen ZEN 08
Đã bán
Sen ZEN 08
Acrylic / 2021 / C 100 × R 100
Thừa Thiên Huế
Bản in
Chùa 1 Cột
Chùa 1 Cột
Bút sắt trên giấy / 2021 / C 42 × R 29
Cho thuêBản in
Hạnh phúc
Hạnh phúc
Acrylic / 2022 / C 90 × R 120
Phật diện II
Phật diện II
Sơn dầu / 2020 / C 100 × R 100
Chùa vàng
Chùa vàng
Sơn dầu trên Toan / 2020 / C 72 × R 122
Hà Nội
Cho thuêBản in
An nhiên
An nhiên
Sơn mài / 2021 / C 60 × R 60
Lặng 4
Đã bán
Lặng 4
Sơn dầu trên Toan / 2019 / C 81 × R 81
Tuyên Quang
Bản in
Vô thường
Vô thường
Sơn dầu / 2020 / C 92 × R 73
Tuyên Quang