• Acrylic / 2022
  • C 60 × R 50 × S 1 cm
Đã bán
  • Tác phẩm được đăng ký bản quyền
  • Thanh toán đảm bảo
  • Đăng ký xem tác phẩm trực tiếp
  • Hotline: (+84) 98 5522 662
354
Lượt xem
0
Yêu thích

Artist artwork

Từ khóa: Senphatdepvnart
Thể loại: Painting
Chủ đề: Flowers
Phong cách: Modernism
Chất liệu: Acrylic

Artist information

Painter, engineer Nguyen Hien
I'm a freelance painter, love beauty, like painting
Hope you support
Nguyễn Văn Hiển

Works by the same artist

Acrylic / 2022 / C 65 × R 55
Đã bán
Acrylic / 2022 / C 50 × R 45
Acrylic / 2022 / C 60 × R 50
Đã bán
Acrylic / 2022 / C 55 × R 48

Works of the same type

Acrylic / 2022 / C 65 × R 55
Đã bán
Acrylic / 2022 / C 50 × R 45
Acrylic / 2022 / C 60 × R 50
Đã bán
Acrylic / 2022 / C 55 × R 48

Bình luận (0)

Đăng nhập để gửi bình luận.