Artists...
Types...
Themes...
Modernism 
×
Materials...
Keywords...
Tones...
Forms...
Spaces...
Price...
View mode:
Woodcut / 2019 / C 60 × R 42
Thừa Thiên Huế
$435
Cho thuêBản in
Mixed Media / 2016 / C 120 × R 120
Lacquer / 2013 / C 80 × R 180
$4,609
Cho thuê
Oils on Canvas / 2019 / C 110 × R 80
$1,957
Acrylic / 2019 / C 50 × R 70
Lacquer / 2017 / C 90 × R 120
$10,148
Cho thuê
Acrylic / 2018 / C 70 × R 50
Gouache on paper / 2006 / C 28 × R 39
Lạng Sơn
$174
Cho thuê
Đã bán
Oil / 2019 / C 80 × R 100
Bản in
Acrylic / 2019 / C 60 × R 40
Hà Nội
$348
Oil / 2019 / C 50 × R 40
$870
Bản in
Oils on Canvas / 2019 / C 70 × R 100
$870
Cho thuê
Oil / 2019 / C 80 × R 100
$870
Bản in
Silk / 2010 / C 75 × R 55
Đã bán
Oils on Canvas / 2019 / C 110 × R 80
Oils on Canvas / 2019 / C 75 × R 120
$1,957
Acrylic / 2019 / C 70 × R 50
Hà Nội
$391
Lacquer / 2015 / C 60 × R 60
$1,500
Water colors / 2019 / C 55 × R 38
Oils on Canvas / 2019 / C 110 × R 80
$1,957
Water colors / 2019 / C 38 × R 55
Oil / 2019 / C 100 × R 120
$1,087
Mixed Media / 2019 / C 65 × R 45
Lacquer / 2018 / C 80 × R 80
$2,000
Đã bán
Oil / 2018 / C 80 × R 120
Water colors / 2019 / C 38 × R 56
Silk / 2006 / C 80 × R 60
Lạng Sơn
$870
Cho thuê
Acrylic / 2019 / C 100 × R 130
$2,326
Cho thuê
Giới thiệu
Mixed Media / 2018 / C 180 × R 120
Lacquer / 2018 / C 90 × R 120
$5,087
Cho thuê
Mixed Media / 2018 / C 120 × R 140
Acrylic / 2019 / C 70 × R 50
Hà Nội
$217
Cho thuê
Giới thiệu
Oil / 2018 / C 120 × R 80
Woodcut / 2019 / C 35 × R 45
Thừa Thiên Huế
$261
Cho thuêBản in
Oils on Canvas / 2019 / C 109 × R 40
$587
Cho thuê
Lacquer / 2010 / C 60 × R 90
$2,537
Cho thuê
Oil / 2016 / C 150 × R 100
$4,348
Bản in
Đã bán
Lacquer / 2013 / C 100 × R 130
Giới thiệu
Lacquer / 2018 / C 90 × R 60
Still
Still
Oils on Canvas / 2019 / C 70 × R 40
$239
Cho thuê
Đã bán
Mixed Media / 2018 / C 60 × R 120
Oil / 2019 / C 75 × R 150
$1,130
Cho thuê
Woodcut / 2019 / C 79 × R 59
$59
Bản in
Oils on Canvas / 2019 / C 70 × R 200
$3,043
Cho thuê
Đã bán
Lacquer / 2011 / C 180 × R 120
Acrylic / 2015 / C 120 × R 160
Thừa Thiên Huế
$1,043
Cho thuêBản in
Lacquer / 2018 / C 90 × R 90
$20,000
Cho thuê
Oils on Canvas / 2019 / C 60 × R 100
$1,217
Cho thuê
Silk / 2011 / C 83 × R 116
Lạng Sơn
$1,678
Cho thuê