Artists...
Types...
Themes...
Hiện đại 
×
Materials...
Keywords...
Tones...
Forms...
Spaces...
Price...
View mode:
Nude 12.16
Nude 12.16
Acrylic / 2016 / C 147 × R 100
Đám rước 44.14
Đám rước 44.14
Sơn dầu / 2014 / C 126 × R 155
Nude 29.17
Nude 29.17
Sơn dầu / 2017 / C 60 × R 80
Em bé 65.15
Em bé 65.15
Sơn dầu / 2015 / C 88 × R 69
Bình Yên
Bình Yên
Sơn dầu / 2021 / C 120 × R 90
Đà Nẵng
Bản in
Tĩnh vật
Tĩnh vật
Acrylic / 2020 / C 70 × R 50
Cho thuêBản in
Thả Trâu (Sung Túc Tân Sửu)
Thả Trâu (Sung Túc Tân Sửu)
Chất liệu mới / 2020 / C 60 × R 82
Bà Rịa - Vũng Tàu
Cho thuêBản in
Nude 41.17
Nude 41.17
Sơn dầu / 2017 / C 50 × R 70
Phố nhỏ
Đã bán
Phố nhỏ
Sơn mài / 2019 / C 110 × R 50
Bản in
Phong cảnh
Phong cảnh
Giấy Dó / 2020 / C 40 × R 60
Cho thuêBản in
Chân dung 26.17
Chân dung 26.17
Sơn dầu / 2017 / C 60 × R 80
Nude 45.18
Nude 45.18
Giấy Dó / 2018 / C 60 × R 80
Nude 51.18
Nude 51.18
Giấy Dó / 2018 / C 60 × R 80
Nude 44.18
Nude 44.18
Giấy Dó / 2018 / C 60 × R 80
Em bé 71.15
Em bé 71.15
Acrylic / 2015 / C 108 × R 89
Mai Châu
Mai Châu
Sơn dầu / 2021 / C 40 × R 60
Nude 50.18
Nude 50.18
Giấy Dó / 2018 / C 60 × R 80
Nude 46.18
Nude 46.18
Giấy Dó / 2018 / C 60 × R 80
Hoa tháng 4
Hoa tháng 4
Sơn mài / 2020 / C 80 × R 75
Sen 2
Sen 2
Sơn mài / 2020 / C 30 × R 30
Tự họa
Tự họa
Sơn mài / 2019 / C 75 × R 40
Cho thuêBản in
Nude 16.16
Nude 16.16
Sơn dầu / 2016 / C 54 × R 73
Nude 44.17
Nude 44.17
Sơn dầu / 2017 / C 70 × R 50
Nude 47.18
Nude 47.18
Giấy Dó / 2018 / C 60 × R 80
Câu chuyện phố thị
Đã bán
Câu chuyện phố thị
Sơn mài / 2016 / C 135 × R 200
Bản in
Ngõ 76.15
Ngõ 76.15
Sơn dầu / 2015 / C 133 × R 133
Nude 24.16
Nude 24.16
Sơn dầu / 2016 / C 37 × R 55
Chân dung 25.15
Chân dung 25.15
Sơn dầu / 2015 / C 108 × R 68
Nude 32.16
Nude 32.16
Sơn mài / 2016 / C 43 × R 50.5
Nude 54.18
Nude 54.18
Than / 2018 / C 48 × R 63
Nude 64.18
Nude 64.18
Giấy Dó / 2018 / C 47 × R 62
Sài Gòn
Sài Gòn
Sơn mài / 2018 / C 50 × R 70
Cho thuêBản in
Nude 48.18
Nude 48.18
Giấy Dó / 2018 / C 60 × R 80
Nude 32.15
Nude 32.15
Acrylic / 2015 / C 86 × R 108
Chân dung 23.15
Chân dung 23.15
Than / 2015 / C 53 × R 40
Nude 33.16
Nude 33.16
Màu nước / 2016 / C 34 × R 49
Nude 55.18
Nude 55.18
Than / 2018 / C 40 × R 57
Nude 49.18
Nude 49.18
Giấy Dó / 2018 / C 60 × R 80
Nude 24.17
Nude 24.17
Giấy Dó / 2017 / C 25 × R 35
Phu nhân 17.15
Phu nhân 17.15
Màu nước / 2015 / C 55.5 × R 36.5
Mùa hạnh phúc
Mùa hạnh phúc
Acrylic / 2020 / C 60 × R 80
Nude 28.17
Nude 28.17
Sơn dầu / 2017 / C 60 × R 80
Hoa 61.18
Hoa 61.18
Giấy Dó / 2018 / C 60 × R 80