Chọn Nghệ sỹ...
Chọn Thể loại...
Nhập Chủ đề...
Hiện đại 
×
Nhập Chất liệu...
Nhập Từ khóa...
Nhập Tông màu...
Hình thức trưng bày...
Không gian trưng bày...
Mức giá...
Chế độ xem:
Trên phố chiều mưa
Trên phố chiều mưa
Sơn dầu / 2019 / C 80 × R 100
$870
Bản in
Phố
Phố
Acrylic / 2018 / C 100 × R 50
Thừa Thiên Huế
$348
Cho thuêBản in
Sang thu
Sang thu
Sơn mài / 2010 / C 60 × R 90
$2,537
Cho thuê
Hồng Xuân
Hồng Xuân
Acrylic / 2019 / C 60 × R 40
Hà Nội
$348
Nụ tầm xuân 4
Nụ tầm xuân 4
Màu nước / 2019 / C 55 × R 38
Nụ tầm xuân 2
Nụ tầm xuân 2
Màu nước / 2019 / C 38 × R 56
Corruption
Corruption
Sơn dầu / 2016 / C 150 × R 100
$4,348
Bản in
Nhịp chiều
Nhịp chiều
Tổng hợp / 2016 / C 120 × R 120
Mùa thu vàng ở Nara
Mùa thu vàng ở Nara
Acrylic / 2019 / C 100 × R 130
$2,326
Cho thuê
Thuyền mây
Thuyền mây
Sơn dầu trên Toan / 2019 / C 110 × R 80
$1,957
Mái ấm gia đình
Mái ấm gia đình
Acrylic / 2019 / C 70 × R 50
Hà Nội
$217
Cho thuê
Hoa lay ơn
Hoa lay ơn
Khắc gỗ / 2019 / C 60 × R 42
Thừa Thiên Huế
$435
Cho thuêBản in
Bên Song Cửa
Bên Song Cửa
Khắc gỗ / 2019 / C 79 × R 59
$59
Bản in
Giữa chợ
Giữa chợ
Lụa / 2006 / C 80 × R 60
Lạng Sơn
$870
Cho thuê
Bình Yên
Bình Yên
Sơn mài / 2015 / C 60 × R 60
$1,500
Tĩnh
Tĩnh
Sơn dầu trên Toan / 2019 / C 70 × R 40
$239
Cho thuê
Chiều Buồn
Chiều Buồn
Sơn dầu trên Toan / 2019 / C 70 × R 100
$870
Cho thuê
Phong cảnh miền núi
Phong cảnh miền núi
Sơn mài / 2013 / C 80 × R 180
$4,609
Cho thuê
Hội xuống đồng
Hội xuống đồng
Lụa / 2011 / C 83 × R 116
Lạng Sơn
$1,678
Cho thuê
Sen vàng
Sen vàng
Sơn dầu / 2019 / C 75 × R 150
$1,130
Cho thuê
Nụ tầm xuân3
Nụ tầm xuân3
Màu nước / 2019 / C 38 × R 55
Hands
Giới thiệu
Hands
Sơn dầu / 2019 / C 150 × R 100
Hương tháng sáu
Hương tháng sáu
Khắc gỗ / 2019 / C 35 × R 45
Thừa Thiên Huế
$261
Cho thuêBản in
Yellow moment
Yellow moment
Sơn dầu trên Toan / 2019 / C 75 × R 120
$1,957
Chật
Chật
Sơn dầu trên Toan / 2019 / C 109 × R 40
$587
Cho thuê
Bao Giờ Em Về
Bao Giờ Em Về
Sơn dầu trên Toan / 2019 / C 70 × R 200
$3,043
Cho thuê
Thuyền và biển
Thuyền và biển
Sơn dầu / 2019 / C 100 × R 120
$1,087
Ngõ vắng xôn sao
Ngõ vắng xôn sao
Acrylic / 2018 / C 70 × R 50
Đèo mây
Đèo mây
Sơn dầu trên Toan / 2019 / C 110 × R 80
$1,957
Thêu mùa xuân
Thêu mùa xuân
Bột màu trên giấy / 2006 / C 28 × R 39
Lạng Sơn
$174
Cho thuê
Phố 3
Phố 3
Sơn dầu trên Toan / 2019 / C 60 × R 100
$1,217
Cho thuê
Thôn mây
Thôn mây
Sơn mài / 2017 / C 90 × R 120
$10,148
Cho thuê
Cỏi hạnh phúc
Cỏi hạnh phúc
Acrylic / 2015 / C 120 × R 160
Thừa Thiên Huế
$1,043
Cho thuêBản in
Hiên nắng
Hiên nắng
Acrylic / 2019 / C 50 × R 70
Hoa tháng tư
Hoa tháng tư
Acrylic / 2019 / C 70 × R 50
Hà Nội
$391
Đêm Hà Nội
Đã bán
Đêm Hà Nội
Sơn dầu / 2018 / C 80 × R 120
Thiếu nữ
Thiếu nữ
Sơn mài / 2018 / C 80 × R 80
$2,000
Reflection
Reflection
Sơn dầu / 2019 / C 50 × R 40
$870
Bản in
Sen
Đã bán
Sen
Sơn dầu / 2019 / C 80 × R 100
Bản in
Sắc vàng
Sắc vàng
Tổng hợp / 2019 / C 65 × R 45