Chọn Nghệ sỹ...
Chọn Thể loại...
Nhập Chủ đề...
Hiện đại 
×
Nhập Chất liệu...
Nhập Từ khóa...
Nhập Tông màu...
Hình thức trưng bày...
Không gian trưng bày...
Mức giá...
Chế độ xem:
Hương tháng sáu
Hương tháng sáu
Khắc gỗ / 2019 / C 35 × R 45
Thừa Thiên Huế
$261
Cho thuêBản in
Mây #1
Đã bán
Mây #1
Acrylic / 2018 / C 195 × R 125
Hội xuống đồng
Hội xuống đồng
Lụa / 2011 / C 83 × R 116
Lạng Sơn
$1,678
Cho thuê
Giữa chợ
Giữa chợ
Lụa / 2006 / C 80 × R 60
Lạng Sơn
$870
Cho thuê
Cùng Nắm Tay
Cùng Nắm Tay
Acrylic / 2018 / C 80 × R 100
Hà Nội
$1,913
Nude 04
Nude 04
Sơn mài / 2007 / C 9.5 × R 33
$20
Bình Yên
Bình Yên
Sơn mài / 2015 / C 60 × R 60
$1,500
Hoa tháng tư
Hoa tháng tư
Acrylic / 2019 / C 70 × R 50
Hà Nội
$391
Phong cảnh Lũng Cú
Phong cảnh Lũng Cú
Sơn mài / 2018 / C 90 × R 120
$5,087
Cho thuê
Phố 3
Phố 3
Sơn dầu trên Toan / 2019 / C 60 × R 100
$1,217
Cho thuê
Tháng Tư
Tháng Tư
Sơn dầu / 2017 / C 80 × R 60
$1,087
Cho thuê
Nude 03
Nude 03
Sơn mài / 2007 / C 9.5 × R 33
$20
Mây #2
Mây #2
Acrylic / 2018 / C 195 × R 125
$7,652
Phiêu Sinh II
Phiêu Sinh II
Sơn dầu trên Toan / 2018 / C 110 × R 160
$7,652
Cho thuê
Phiêu Sinh III
Phiêu Sinh III
Sơn dầu trên Toan / 2018 / C 110 × R 160
$7,652
Cho thuê
Công Chúa Của Rừng
Công Chúa Của Rừng
Acrylic / 2018 / C 140 × R 180
Hà Nội
$4,783
Mây #4
Giới thiệu
Mây #4
Acrylic / 2018 / C 195 × R 125
Thiếu nữ
Thiếu nữ
Sơn mài / 2018 / C 80 × R 80
$2,000
Tỏa Sáng
Tỏa Sáng
Acrylic / 2018 / C 160 × R 200
Hà Nội
$4,304
Nude 02
Nude 02
Sơn mài / 2007 / C 9.5 × R 33
$20
Cho thuê
Phù Thủy Và Cô Tiên
Phù Thủy Và Cô Tiên
Acrylic / 2018 / C 140 × R 180
Hà Nội
$3,826
Hơi Ấm II
Hơi Ấm II
Sơn dầu trên Toan / 2018 / C 80 × R 100
$3,826
Cho thuê
Nhà Thờ  #1
Nhà Thờ #1
Acrylic / 1998 / C 100 × R 100
$10,130
Cho thuê
Nude 05
Nude 05
Sơn mài / 2007 / C 9.5 × R 33
$20
Mây #3
Mây #3
Acrylic / 2018 / C 195 × R 125
$7,652
Hồng Xuân
Hồng Xuân
Acrylic / 2019 / C 60 × R 40
Hà Nội
$348
Thôn mây
Thôn mây
Sơn mài / 2017 / C 90 × R 120
$10,148
Cho thuê
Thêu mùa xuân
Thêu mùa xuân
Bột màu trên giấy / 2006 / C 28 × R 39
Lạng Sơn
$174
Cho thuê
Vũ trụ xanh
Vũ trụ xanh
Sơn mài / 2018 / C 90 × R 90
$20,000
Cho thuê
Nude 01
Nude 01
Sơn mài / 2007 / C 9.5 × R 33
$20
Hoa lay ơn
Hoa lay ơn
Khắc gỗ / 2019 / C 60 × R 42
Thừa Thiên Huế
$435
Cho thuêBản in
Cùng Thiên Nhiên
Cùng Thiên Nhiên
Acrylic / 2018 / C 80 × R 100
$2,870
Chuyện Vua Bà
Chuyện Vua Bà
Acrylic / 2018 / C 80 × R 100
Hà Nội
$1,913
Dòng Sông Đỏ
Dòng Sông Đỏ
Sơn mài / 2017 / C 60 × R 80
$1,217
Sang thu
Sang thu
Sơn mài / 2010 / C 60 × R 90
$2,537
Cho thuê
Phong cảnh miền núi
Phong cảnh miền núi
Sơn mài / 2013 / C 80 × R 180
$4,609
Cho thuê
Nắng sớm
Nắng sớm
Sơn mài / 2017 / C 60 × R 80
$1,217