Chọn Nghệ sỹ...
Chọn Thể loại...
Nhập Chủ đề...
Hiện đại 
×
Nhập Chất liệu...
Nhập Từ khóa...
Nhập Tông màu...
Hình thức trưng bày...
Không gian trưng bày...
Mức giá...
Chế độ xem:
Chiều Buồn
Chiều Buồn
Sơn dầu trên Toan / 2019 / C 70 × R 100
$870
Cho thuê
Phố
Phố
Acrylic / 2018 / C 100 × R 50
Thừa Thiên Huế
$348
Cho thuêBản in
Sen
Đã bán
Sen
Sơn dầu / 2019 / C 80 × R 100
Bản in
Qua ô cửa
Qua ô cửa
Sơn dầu / 2019 / C 60 × R 40
$217
Bản in
Nụ tầm xuân 2
Nụ tầm xuân 2
Màu nước / 2019 / C 38 × R 56
Bước qua bóng tối
Bước qua bóng tối
Sơn dầu / 2019 / C 100 × R 80
Thừa Thiên Huế
$435
Cỏi hạnh phúc
Cỏi hạnh phúc
Acrylic / 2015 / C 120 × R 160
Thừa Thiên Huế
$1,043
Cho thuêBản in
Mây hồng
Mây hồng
Sơn dầu / 2019 / C 38 × R 38
$261
Bản in
"Mơ" bản in 2/2
"Mơ" bản in 2/2
Khắc gỗ / 2019 / C 75 × R 55
$261
Cho thuê
Hương tháng sáu
Hương tháng sáu
Khắc gỗ / 2019 / C 35 × R 45
Thừa Thiên Huế
$261
Cho thuêBản in
Tĩnh
Tĩnh
Sơn dầu trên Toan / 2019 / C 70 × R 40
$239
Cho thuê
Mùa thu vàng ở Nara
Mùa thu vàng ở Nara
Acrylic / 2019 / C 100 × R 130
$2,326
Cho thuê
Giấc mơ trưa
Giấc mơ trưa
Sơn dầu / 2019 / C 100 × R 100
Thừa Thiên Huế
$435
Hạ vàng
Hạ vàng
Sơn dầu / 2019 / C 100 × R 100
Đắk Lắk
$674
Thuyền mây
Thuyền mây
Sơn dầu trên Toan / 2019 / C 110 × R 80
$1,957
Sắc vàng
Sắc vàng
Tổng hợp / 2019 / C 65 × R 45
Tình sen
Đã bán
Tình sen
Acrylic / 2019 / C 80 × R 80
Hà Nội
$435
Trên phố chiều mưa
Trên phố chiều mưa
Sơn dầu / 2019 / C 80 × R 100
$870
Bản in
Đêm Hà Nội
Đã bán
Đêm Hà Nội
Sơn dầu / 2018 / C 80 × R 120
Thuyền và biển
Thuyền và biển
Sơn dầu / 2019 / C 100 × R 120
$1,087
Chật
Chật
Sơn dầu trên Toan / 2019 / C 109 × R 40
$587
Cho thuê
Corruption
Corruption
Sơn dầu / 2016 / C 150 × R 100
$4,348
Bản in
Nụ tầm xuân3
Nụ tầm xuân3
Màu nước / 2019 / C 38 × R 55
Nụ tầm xuân 4
Nụ tầm xuân 4
Màu nước / 2019 / C 55 × R 38
Yellow moment
Yellow moment
Sơn dầu trên Toan / 2019 / C 75 × R 120
$1,957
Hoa lay ơn
Hoa lay ơn
Khắc gỗ / 2019 / C 60 × R 42
Thừa Thiên Huế
$435
Cho thuêBản in
Sau Cơn Mưa
Sau Cơn Mưa
Sơn dầu / 2019 / C 40 × R 60
$239
Bản in
Bên Song Cửa
Bên Song Cửa
Khắc gỗ / 2019 / C 79 × R 59
$59
Bản in
Hands
Giới thiệu
Hands
Sơn dầu / 2019 / C 150 × R 100
Mái ấm gia đình
Đã bán
Mái ấm gia đình
Acrylic / 2019 / C 70 × R 50
Hà Nội
$217
Bao Giờ Em Về
Bao Giờ Em Về
Sơn dầu trên Toan / 2019 / C 70 × R 200
$3,043
Cho thuê
Cát cát no.2
Cát cát no.2
Sơn dầu / 2019 / C 40 × R 40
$191
Bản in
Ngõ vắng xôn sao
Ngõ vắng xôn sao
Acrylic / 2018 / C 70 × R 50
Bản tango mùa đông
Bản tango mùa đông
Sơn dầu / 2019 / C 100 × R 80
$1,609
Đèo mây
Đèo mây
Sơn dầu trên Toan / 2019 / C 110 × R 80
$1,957
Nhịp chiều
Nhịp chiều
Tổng hợp / 2016 / C 120 × R 120
Hội xuống đồng
Hội xuống đồng
Lụa / 2011 / C 83 × R 116
Lạng Sơn
$1,678
Cho thuê
Hiên nắng
Hiên nắng
Acrylic / 2019 / C 50 × R 70
Reflection
Reflection
Sơn dầu / 2019 / C 50 × R 40
$870
Bản in
Sen vàng
Sen vàng
Sơn dầu / 2019 / C 75 × R 150
$1,130
Cho thuê