Chọn Nghệ sỹ...
Chọn Thể loại...
Nhập Chủ đề...
Hiện đại 
×
Nhập Chất liệu...
Nhập Từ khóa...
Nhập Tông màu...
Hình thức trưng bày...
Không gian trưng bày...
Mức giá...
Chế độ xem:
Khi tỉnh thức
Khi tỉnh thức
Composite / 2016 / C 3 × R 120
$3,957
Cho thuê
Chuyện Vua Bà
Chuyện Vua Bà
Acrylic / 2018 / C 80 × R 100
Hà Nội
$1,913
Nhà Thờ  #1
Nhà Thờ #1
Acrylic / 1998 / C 100 × R 100
$10,130
Cho thuê
Mây #1
Đã bán
Mây #1
Acrylic / 2018 / C 195 × R 125
Tỏa Sáng
Tỏa Sáng
Acrylic / 2018 / C 160 × R 200
Hà Nội
$4,304
Cùng Nắm Tay
Cùng Nắm Tay
Acrylic / 2018 / C 80 × R 100
Hà Nội
$1,913
Nude 03
Nude 03
Sơn mài / 2007 / C 9.5 × R 33
$20
Hơi Ấm II
Hơi Ấm II
Sơn dầu trên Toan / 2018 / C 80 × R 100
$3,826
Cho thuê
Phiêu Sinh III
Phiêu Sinh III
Sơn dầu trên Toan / 2018 / C 110 × R 160
$7,652
Cho thuê
Vũ trụ xanh
Vũ trụ xanh
Sơn mài / 2018 / C 90 × R 90
$20,000
Cho thuê
Sang thu
Sang thu
Sơn mài / 2010 / C 60 × R 90
$2,537
Cho thuê
Nắng sớm
Nắng sớm
Sơn mài / 2017 / C 60 × R 80
$1,217
Phong cảnh miền núi
Phong cảnh miền núi
Sơn mài / 2013 / C 80 × R 180
$4,609
Cho thuê
Phía sau người hùng
Phía sau người hùng
Composite / 2016 / C 35 × R 65
$3,478
Cho thuê
Bình Yên
Bình Yên
Sơn mài / 2015 / C 60 × R 60
$1,500
Nude 05
Nude 05
Sơn mài / 2007 / C 9.5 × R 33
$20
Nude 01
Nude 01
Sơn mài / 2007 / C 9.5 × R 33
$20
Phiêu Sinh II
Phiêu Sinh II
Sơn dầu trên Toan / 2018 / C 110 × R 160
$7,652
Cho thuê
PHỐ HÀ NỘI
PHỐ HÀ NỘI
Sơn dầu / 2016 / C 60 × R 80
Nude 04
Nude 04
Sơn mài / 2007 / C 9.5 × R 33
$20
Thôn mây
Thôn mây
Sơn mài / 2017 / C 90 × R 120
$10,148
Cho thuê
Phố 3
Phố 3
Sơn dầu trên Toan / 2019 / C 60 × R 100
$1,217
Cho thuê
Dòng Sông Đỏ
Dòng Sông Đỏ
Sơn mài / 2017 / C 60 × R 80
$1,217
Cùng Thiên Nhiên
Cùng Thiên Nhiên
Acrylic / 2018 / C 80 × R 100
$2,870
Phù Thủy Và Cô Tiên
Phù Thủy Và Cô Tiên
Acrylic / 2018 / C 140 × R 180
Hà Nội
$3,826
Mây #3
Mây #3
Acrylic / 2018 / C 195 × R 125
$7,652
Mây #2
Mây #2
Acrylic / 2018 / C 195 × R 125
$7,652
Nude 02
Nude 02
Sơn mài / 2007 / C 9.5 × R 33
$20
Cho thuê
Tháng Tư
Tháng Tư
Sơn dầu / 2017 / C 80 × R 60
$1,087
Cho thuê
Cái Bóng
Cái Bóng
Composite / 2016 / C 90 × R 90
$3,478
Cho thuê
Thiếu nữ
Thiếu nữ
Sơn mài / 2018 / C 80 × R 80
$2,000
Phong cảnh Lũng Cú
Phong cảnh Lũng Cú
Sơn mài / 2018 / C 90 × R 120
$5,087
Cho thuê
Công Chúa Của Rừng
Công Chúa Của Rừng
Acrylic / 2018 / C 140 × R 180
Hà Nội
$4,783
Mây #4
Giới thiệu
Mây #4
Acrylic / 2018 / C 195 × R 125