Wild Daisy Field

Thừa Thiên Huế
  • Acrylic / 2020
  • C 80 × R 60 × S 3 cm
Đã bán
  • Tác phẩm được đăng ký bản quyền
  • Thanh toán đảm bảo
  • Đăng ký xem tác phẩm trực tiếp
  • Hotline: (+84) 98 5522 662
263
Lượt xem
0
Yêu thích

Artist artwork

This artwork is inspired from my nature of freedom, yellow wild daisy representing for the dynamic but wild. The large landscape help viewer getting through the field, bringing the comfort from nature, feeling the wild, breathing the green-fresh air. ...
Xem thêm

Thể loại: Painting
Chủ đề: Countryside
Phong cách: Photorealism
Chất liệu: Acrylic

Artist information

Works by the same artist

Đã bán
Acrylic / 2020 / C 40 × R 40
Thừa Thiên Huế
Đã bán
Acrylic / 2020 / C 80 × R 60
Thừa Thiên Huế
Acrylic / 2020 / C 50 × R 50
Thừa Thiên Huế
Đã bán
Acrylic / 2020 / C 50 × R 50
Thừa Thiên Huế

Works of the same type

Acrylic / 2020 / C 80 × R 60
Acrylic / 2019 / C 80 × R 140
Acrylic / 2020 / C 50 × R 60
Acrylic / 2020 / C 50 × R 60

Bình luận (0)

Đăng nhập để gửi bình luận.