Hải Dương
Đã bán
  • Tác phẩm được đăng ký bản quyền
  • Thanh toán đảm bảo
  • Đăng ký xem tác phẩm trực tiếp
  • Hotline: (+84) 98 5522 662
263
Lượt xem
0
Yêu thích

Hải Dương
Chất liệu in:
Kích thước in:
4,000,000 vnđ
Đã bán
  • Tác phẩm được đăng ký bản quyền
  • Thanh toán đảm bảo
  • Đăng ký xem tác phẩm trực tiếp
  • Hotline: (+84) 98 5522 662
263
Lượt xem
0
Yêu thích

Artist artwork

Thể loại: Painting
Chủ đề: Flowers
Chất liệu: AcrylicCanvas

Artist information

Works by the same artist

Đã bán
Acrylic / 2019 / C 60 × R 120
Hải Dương
Bản in
Đã bán
Acrylic / 2019 / C 100 × R 100
Hải Dương
Bản in
Acrylic / 2019 / C 90 × R 60
Hải Dương
$348
Bản in

Works of the same type

Oil / 2019 / C 68 × R 128
Acrylic / 2019 / C 60 × R 120
Acrylic / 2019 / C 68 × R 128
Acrylic / 2019 / C 68 × R 128

Bình luận (0)

Đăng nhập để gửi bình luận.