• Oil / 2019
  • C 60 × R 80 × S 0.2 cm
  • Tác phẩm được đăng ký bản quyền
  • Thanh toán đảm bảo
  • Đăng ký xem tác phẩm trực tiếp
  • Hotline: (+84) 98 5522 662
414
Lượt xem
1
Yêu thích

Artist information

Works by the same artist

Oil / 2019 / C 60 × R 80
Oil / 2019 / C 80 × R 100
Oil / 2019 / C 60 × R 80
Oil / 2019 / C 60 × R 80

Works of the same type

WINTER
Đã bán
WINTER
Oil / 2019 / C 59.4 × R 42
Autumn
Đã bán
Autumn
Oil / 2019 / C 59.4 × R 42
$1,130
Oil / 2020 / C 100 × R 120
$1,087
Cho thuêBản in
Đã bán
Oil / 2019 / C 50 × R 60

Bình luận (0)

Đăng nhập để gửi bình luận.