Tuyên Quang
  • Silk / 2019
  • C 86 × R 86 × S 3 cm
  • Tác phẩm được đăng ký bản quyền
  • Thanh toán đảm bảo
  • Đăng ký xem tác phẩm trực tiếp
  • Hotline: (+84) 98 5522 662
578
Lượt xem
1
Yêu thích

Artist artwork

Thể loại: Painting
Chủ đề: People
Phong cách: Realism
Chất liệu: Silk

Artist information

Works by the same artist

Silk / 2019 / C 86 × R 86
Tuyên Quang
Silk / 2019 / C 86 × R 86
Tuyên Quang

Works of the same type

Silk / 2021 / C 80 × R 50
Hà Nội
Silk / 2015 / C 57 × R 77
Silk / 2015 / C 40 × R 60
Silk / 2019 / C 40 × R 40

Bình luận (0)

Đăng nhập để gửi bình luận.