Hà Nội
 • Tác phẩm được đăng ký bản quyền
 • Thanh toán đảm bảo
 • Đăng ký xem tác phẩm trực tiếp
 • Hotline: (+84) 98 5522 662
78
Lượt xem
0
Yêu thích

Hà Nội
Chọn kỳ hạn thuê

Currently, we only provide artworks for rent in 3 month-, 6 month-, and 9 month- periods. 
If you want to rent the arworks for different period of time other than the ones available please contact us directly through our hotline (+84) 98 5522 662.
Note: The minimum rental period is 3 months.

315,000 vnđ
 • Tác phẩm được đăng ký bản quyền
 • Thanh toán đảm bảo
 • Đăng ký xem tác phẩm trực tiếp
 • Hotline: (+84) 98 5522 662
78
Lượt xem
0
Yêu thích

Hà Nội
Chất liệu in:
Kích thước in:
3,235,000 vnđ
 • Tác phẩm được đăng ký bản quyền
 • Thanh toán đảm bảo
 • Đăng ký xem tác phẩm trực tiếp
 • Hotline: (+84) 98 5522 662
78
Lượt xem
0
Yêu thích

Artist information

Works by the same artist

Paper mache / 2020 / C 45 × R 68
Hà Nội
$152
Cho thuêBản in
Paper mache / 2020 / C 68 × R 45
Hà Nội
$130
Cho thuêBản in
Paper mache / 2020 / C 50 × R 33
Hà Nội
$130
Cho thuêBản in
Do Paper / 2020 / C 50 × R 50
Hà Nội
$130
Cho thuêBản in

Works of the same type

Paper mache / 2020 / C 45 × R 68
Hà Nội
$152
Cho thuêBản in
Paper mache / 2020 / C 68 × R 45
Hà Nội
$130
Cho thuêBản in
Paper mache / 2020 / C 50 × R 33
Hà Nội
$130
Cho thuêBản in
Paper mache / 2020 / C 68 × R 45
Hà Nội
$130
Cho thuêBản in

Bình luận (0)

Đăng nhập để gửi bình luận.