• Tác phẩm được đăng ký bản quyền
  • Thanh toán đảm bảo
  • Đăng ký xem tác phẩm trực tiếp
  • Hotline: (+84) 98 5522 662
405
Lượt xem
1
Yêu thích

Artist artwork

Muse of Thang
oil on canvas
120 x 120 cm
in Nguyendathang Studio
Hanoi, Vietnam
3/2021
...
Xem thêm

Thể loại: Painting
Chủ đề: Abstract
Chất liệu: Oils on Canvas

Artist information

Works by the same artist

Oil / 2021 / C 70 × R 90
Oils on Canvas / 2021 / C 100 × R 80
Cho thuêBản in
Oils on Canvas / 2021 / C 70 × R 50
Oils on Canvas / 2021 / C 120 × R 120

Works of the same type

Oils on Canvas / 2021 / C 50 × R 50
Oils on Canvas / 2021 / C 100 × R 80
Cho thuêBản in
Oils on Canvas / 2021 / C 70 × R 50
Oils on Canvas / 2021 / C 120 × R 120

Bình luận (0)

Đăng nhập để gửi bình luận.