• Lacquer / 2015
  • C 100 × R 160 × S 2 cm
  • Tác phẩm được đăng ký bản quyền
  • Thanh toán đảm bảo
  • Đăng ký xem tác phẩm trực tiếp
  • Hotline: (+84) 98 5522 662
2016
Lượt xem
2
Yêu thích

Artist information

Born: 1971
Birthplace: Hanoi
Ngô Thị Hải Yến

Works by the same artist

Lacquer / 2012 / C 120 × R 60
Lacquer / 2017 / C 60 × R 120
Lacquer / 2014 / C 90 × R 150
Lacquer / 2017 / C 100 × R 160

Works of the same type

Lacquer / 2019 / C 104.5 × R 156
Lacquer / 2021 / C 80 × R 100
Lacquer / 2021 / C 70 × R 90
Lacquer / 2019 / C 120 × R 360

Bình luận (1)

Đăng nhập để gửi bình luận.
Ruby Phan
một năm trước
những bức tranh rất đẹp. chúc mừng họa sỹ.