• Lacquer / 2013
  • C 80 × R 180 × S 2 cm
  • Tác phẩm được đăng ký bản quyền
  • Thanh toán đảm bảo
  • Đăng ký xem tác phẩm trực tiếp
  • Hotline: (+84) 98 5522 662
1811
Lượt xem
0
Yêu thích

Artist information

Born: 1955
Birthplace: Hanoi
Phạm Chính Trung

Works by the same artist

Lacquer / 2018 / C 90 × R 120
$7,391
Lacquer / 2018 / C 80 × R 120
$6,522
Lacquer / 2013 / C 80 × R 180
$8,261
Lacquer / 2018 / C 90 × R 120
$7,391

Works of the same type

Lacquer / 2012 / C 60 × R 70
$413
Cho thuêBản in
Lacquer / 2019 / C 60 × R 120
$3,913
Lacquer / 2018 / C 60 × R 80
$1,174
Cho thuêBản in
Lacquer / 2008 / C 60 × R 70
$696
Cho thuêBản in

Bình luận (0)

Đăng nhập để gửi bình luận.