• Acrylic / 2018
  • C 120 × R 140 × S 0.2 cm
  • Tác phẩm được đăng ký bản quyền
  • Thanh toán đảm bảo
  • Đăng ký xem tác phẩm trực tiếp
  • Hotline: (+84) 98 5522 662
301
Lượt xem
0
Yêu thích

Artist information

Works by the same artist

Others / 2010 / C 120 × R 105
Marker / 2010 / C 80 × R 70
Oil / 2019 / C 45 × R 70
Oil / 2018 / C 90 × R 70

Works of the same type

Acrylic / 2020 / C 73 × R 92
Lạng Sơn
Bản in
Đã bán
Acrylic / 2021 / C 92 × R 73
Lạng Sơn
Bản in
Đã bán
Acrylic / 2020 / C 100 × R 140
Lạng Sơn
Đã bán
Acrylic / 2019 / C 100 × R 140
Lạng Sơn
Bản in

Bình luận (0)

Đăng nhập để gửi bình luận.